Til Digitalmentor

Slik lager du egen mappe til appene dine

Du kan organisere appene dine i egne mapper på Hjem-skjermen. Har du for eksempel flere apper innenfor foto, kan du lage en egen fotomappe.
3

1. Trykk på appen du vil flytte

Hold på den lenge. Da vil alle appene på Hjem-skjermen din begynne å skjelve.

4

2. Dra appen over til den appen du ønsker å ha i samme mappe

I dette tilfellet «Videoer» over til «Bilder».

5

3. iPhone lager nå en mappe

Den blir kalt «Fotografi».

6

4. Ønsker du å endre navnet på mappen, trykker du på den

Trykk deretter på en av appene i mappen, og deretter på navnet. Da vil det komme opp et lite kryss.

7

5. Trykk på krysset

Da forsvinner mappenavnet.

9

6. Skriv inn det nye navnet

Trykk deretter på «Ferdig».

2/5