Til Digitalmentor

Nyttige innstillinger på din iPhone

Vi skal nå lære hvordan du skal bestemme lysstyrke, skrifttype og lyder på din iPhone. Først skal vi velge lysstyrke.
Innstillinger

1. Trykk på «Innstillinger»

Skjerm og lysstyrke

2. Velg «Skjerm og lysstyrke»

Velg lysstyrke på iphone

3. Velg lysstyrke

Under «Lysstyrke» ser du en linje med en rund knapp. Jo lenger du drar knappen til høyre, desto lysere blir skjermen din. Vil du ha den mørkere, drar du den til venstre. Om du vil at iPhone selv skal stille inn lyset på skjermen basert på lysforholdene, velger du Autolysstyrke.

Velg skrifttype

Da er du klar til å velge skrifttype på din iPhone.
Innstillinger skrift

1. Trykk på «Innstillinger»

Velge tekststørrelse

2. Velg «Skjerm og lysstyrke»

Tekst

3. Trykk på «Tekststørrelse»

Skyveknapp ipad

4. Dra skyveknappen

Dra skyveknappen opp eller ned til du finner den skriftstørrelsen som passer for deg.

Velg lydstyrke og ringetone

Til slutt skal vi gå gjennom hvordan du velger lydstyrke og ulike ringetoner på din iPhone.
Lydinnstillinger

1. Trykk på «Innstillinger»

Lyder

2. Trykk på «Lyder»

Ringelyd og varsler

3. Dra i skyveknapp

Under «Ringelyd og varsler» ser du en linje med en knapp. Jo, lenger du drar knappen til høyre, jo høyere blir lyden på ringelyd og varsler. Vil du ha lavere lyd, drar du knappen til venstre.

Lyder

4. Trykk på «Ringetone»

Du kan nå velge hvordan du vil at iPhone skal fortelle deg at noen ringer. Du skal rett og slett velge din egen ringetone. Dette gjør du ved å trykke «Ringetone».

Velg ringelyd ipad

5. Velg ringelyd

Du får nå opp ulike ringelyder. For å høre på den enkelte lyden, trykker du på den. Her har vi valgt lyden «Glimt».

Velg ringelyd

6. Når du har valgt lyd, trykk på «Lyder»

Ved å trykke på «Lyder» helt øverst, kommer du tilbake til oversikten.

Ulike lyder

7. Gjenta prosessen over for hver enkelt lyd

Det kan lønne seg å ha ulike lyder slik at du vet om du får en SMS, en e-post eller for eksempel et kalendervarsel.

4/8