Til Digitalmentor

Nyttige innstillinger på din iPad

Vi skal nå lære hvordan du skal bestemme lysstyrke, skrifttype og lyder på din iPad. Først skal vi velge lysstyrke.
Innstillinger

1. Trykk på «Innstillinger»

Skjerm og lysstyrke

2. Velg «Skjerm og lysstyrke»

Velg lysstyrke på ipad

3. Dra skyveknappen til venste eller høyre

Nå ser du en linje med en rund knapp. Jo lenger du drar knappen til høyre, jo lysere blir skjermen din. Vil du ha den mørkere, drar du den til venstre.

Velg skrifttype

Da er du klar til å velge skrifttype på din iPad.
Tekst

1. Trykk på «Innstillinger» og deretter «Tekststørrelse»

Skyveknapp ipad

2. Dra skyveknappen

Dra skyveknappen til høyre eller venstre til du finner den skriftstørrelsen som passer for deg.

Velg lydstyrke og ringetone

Til slutt skal vi gå gjennom hvordan du velger lydstyrke og ulike ringetoner på din iPad.
Lyder

1. Trykk på «Innstillinger» og Velg «Lyder»

Ringelyd og varsler

2. Dra skyveknappen

Jo lenger du drar knappen til høyre, jo høyere blir lyden på ringelyd og varsler. Vil du ha lavere lyd, drar du knappen til venstre.

Lyder

3. Trykk på «Ringetone»

Velg ringelyd ipad

4. Velg ringetone

For å høre på den enkelte lyden, trykker du på den. Her har vi valgt lyden «Glimt»

Velg ringelyd

5. Når du har valgt lyd, trykk på «Lyder»

Gjenta prosessen over for hver enkelt lyd. Det kan lønne seg å ha ulike lyder slik at du vet om du får en SMS, en e-post eller for eksempel et kalendervarsel.

4/8