Vi lanserer Nettslett – hjelp til å fjerne uønsket innhold på nett

Nettslett

En undersøkelse Norstat har utført for NRK viser at over halvparten av dagens barn og unge har opplevd nettmobbing og private bilder på avveie. Problemet er økende.

Grov nettmobbing og private bilder på avveie er vanskelig å stoppe på egenhånd og gjør at den som blir utsatt for det føler seg hjelpeløs og utrygg. Ingen skal ha det sånn. 

I lys av dette lanserer vi Nettslett i samarbeid med HELP forsikring - en tjeneste som gir deg advokatbistand hvis du blir utsatt for netthets, eller privat innhold kommer på avveie. Blir du først utsatt for spredning av private bilder eller netthets, så skal du få slippe å sitte med det alene. 

Med Nettslett har du et støtteapparat – en dedikert advokat og kontaktperson, som hjelper deg i en vanskelig situasjon. 

Nettslett er inkludert i U11, U18 og Yng Goodies

Slik får du hjelp

Du kan også ta kontakt hvis du er usikker på om du kan bruke Nettslett til det du eller barnet ditt opplever. Da vil du vil få råd om hvordan du kan håndtere din situasjon. 

Har du et problem du trenger hjelp med, tar du kontakt med HELP forsikring via www.help.no, på telefon 22 99 99 99 eller ved å sende en mail til post@help.no for å opprette en sak. 

Start gjerne med å fortelle hva saken gjelder og hva du trenger hjelp til.

Når saken er registrert blir du kontaktet av en HELP-advokat med kompetanse på rettsområdet som saken gjelder, og som vil være ansvarlig for å følge opp saken din og deg videre.

Nyttig å vite

i

Kan jeg få Nettslett selv om jeg ikke har U11, U18 eller Yng Goodies? ­

Ja, Nettslett er også inkludert i vårt Trygg-abonnement. Har du et annet abonnement kan du få Nettslett via tilleggstjenesten Sikker ID.

Merk at kunder med gammelt Yng-abonnement ikke har Nettslett inkludert, men kan få det ved å bytte til et Yng Goodies-abonnement.

Les mer om Sikker ID

i

Dette dekker Nettslett

Forsikringen gir rett til advokathjelp i tilfeller der Medlemmet (juridisk eier eller bruker av abonnementet Nettslett er tilknyttet) blir utsatt krenkende nettpubliseringer slik dette er definert.
Krenkende nettpublisering defineres som krenkende og lovstridig informasjon, herunder ytringer, som er publisert om Medlemmet i åpne og fritt tilgjengelige kilder på Internett. Krenkende og lovstridige bilder av Medlemmet som er delt i åpne og lukkede kilder uten Medlemmets samtykke.
I tillegg dekker forsikringen utbetaling av beløp til Medlemmet for tap av lønnsinntekt som følge av hendelsen og Medlemmets behov for psykologbistand.