• Trygg er abonnementet for deg som bruker litt data, og vil ha en trygg og enkel mobilhverdag
  • Med Trygg får du nyheten Sikker ID inkludert, tjenesten som hjelper deg hvis du blir utsatt for misbruk på nett

Med Trygg har du fri bruk av minutter, SMS, MMS og inkludert data i Norge og EU/EØS. Vær oppmerksom på at egne priser gjelder fra Norge til utlandet, for fly, offshore og skip, til spesialnumre og bruk utenfor EU/EØS.
Fri fart. Teoretisk hastighet opptil 300 Mbit/s, forventet opptil 100 Mbit/s. Hastighet varierer etter kapasitet og andre forhold. Mer om fart og dekning.