Mangler TV-signal

Mangler du bilde og lyd på TV? Her finner du en oversikt over hva som kan hjelpe deg med å finne en løsning på problemet.

Kjent feil?

I enkelte tilfeller kan feilen skyldes en mer omfattende feil på TV-signal eller internett. Sjekk først om det er meldt en større feil i ditt område.

Opplever du at du får en feilkode på TV-skjermen, eller kun mangler enkelte kanaler? Se oversikten over feilkoder eller veiledning for manglende kanaler.

Sjekk kabling

Sjekk at alle kabler sitter riktig mellom dekoderen og TV, vegguttak, og eventuelt ruter. Er du usikker på hvordan kablene skal sitte, kan du se veiledning for oppkobling her.

Har du nylig byttet utstyr, bør du også bytte ut gamle kabler med de som fulgte med det nye utstyret.

Mistenker du feil på en HDMI-kabel eller nettverkskabel, kan du prøve å bytte denne med en annen tilsvarende kabel, eller teste den med annet utstyr (eks. spillkonsoll eller datamaskin). 

Riktig kilde?

Får du en feilmelding som sier 'Intet signal', 'No signal', eller bare et helt sort bilde, er sjansen stor for at TV'n er stilt inn på feil kildekanal. Dette løser du ved å endre til riktig kilde med TV-fjernkontrollen. TV-boksen står oftest på kilden som heter HDMI. Får du flere alternativer, kan du sjekke hvor HDMI-kabelen er tilkoblet på TV'n. 

Bilde av HDMI-kabel som kobles mellom dekoder og TV
Illustrasjon av knapper som beskriver kildevalg

Kildevalg på fjernkontroll kan variere fra TV-leverandør til TV-leverandør. Knappen ser som oftest ut som en av disse.

Restart dekoderen

 1. Trekk ut strømkontakten til dekoderen eller skru den av med AV/PÅ bryteren. 
 2. Skru på igjen dekoderen ved å sette strømmen tilbake etter noen sekunder.

Merk: Det er ikke tilstrekkelig å bruke fjernkontrollen til å skru av dekoderen. Dette setter dekoderen i hvilemodus fremfor å skru den helt av. 

Illustrasjon av dekoder med strømkabel

Restart tilkoblet utstyr

Hjalp ikke en restart av dekoderen, kan det være nødvendig å restarte alt annet utstyr som er tilkoblet dekoderen. 

 1. Restart modemet eller fiberboksen, avhengig av om du har TV over kabel eller fiber. 
  Modem/Fiberboks er gjerne den første boksen du får internett til i huset, og er merket med Telenor eller Canal Digital Kabel (Hvis du har utstyr fra før oktober 2018).
 2. Restart den trådløse ruteren
 3. I noen tilfeller kan det være nødvendig å restarte TV-apparatet

Slik restarter du utstyret

 1. Ta ut strømkontakten, eller bruk bryteren for AV/PÅ.
 2. La strømmen være ute i ca. 1 minutt
 3. Koble til strømmen
Det kan ta et par minutter før internett og TV fungerer igjen etter en restart. 

Utstyr levert fra andre enn Telenor?

Har du en trådløs ruter, switch, forsterker, eller annet nettverksutstyr du selv har kjøpt?

Det ofte mulig å bruke slikt utstyr, men vi kan ikke garantere at dette utstyret vil fungere optimalt med vår TV-løsning. Vi anbefaler derfor å koble dekoderen direkte i modem/fiberboks dersom problemet vedvarer. Dette vil hjelpe med å avdekke om feilen ligger på noe av utstyret eller linjen levert fra oss, eller om feilen skyldes noe som omhandler utstyret du selv har kjøpt.

Om problemet er løst etter å ha koblet vekk utstyr du selv har kjøpt, må du kontakte leverandøren av dette utstyret eller Telenoreksperten for videre hjelp. 

Nullstill dekoder

Å nullstille dekoderen innebærer å stille den tilbake til opprinnelige innstillinger. 

 1. Trykk på MENU/MENY på fjernkontrollen
 2. Velg Innstillinger og trykk OK
 3. Velg Installasjon og tast inn PIN-koden (denne er 1-2-3-4 som standard)
 4. Velg Fabrikkinnstillinger og trykk OK
 5. Velg om du vil slette eller beholde lagrede opptak
 6. Trykk Fortsett