Dårlig lyd og bilde

Dårlig TV-bilde

Dårlig TV-signal- eller bildekvalitet skyldes ofte brudd på TV-kabler i huset, forlengelser av kabler eller påmontert utstyr som splittere, skjøter og hubber. 

Slik gjør du:

 1. Koble dekoder eller IDTV til veggkontakten din.
 2. Sjekk om kabler har synlige skader.
 3. Sjekk også at galvanisk skille er plassert nærmest vegguttaket og ikke ved TV/dekoder-inngangen.
 4. Fjern egenmontert utstyr som splittere, skjøter og hubber.
 5. Sjekk om det er feil i nettet der du bor i driftsmeldingene.

Dersom dette ikke hjelper, kontakt oss på tlf. 915 09 000 slik at vi kan hjelpe deg. I noen tilfeller kan det være behov for å forsterke signalet i boligen. Kundeservice vil hjelpe deg dersom det er behov for en husforsterker.

Dårlig lyd

Dersom du mangler lyd eller lyden er dårlig kan dette hjelpe:

 1. Undersøk om volumet er skrudd av eller ned. Bruk fjernkontrollen til dekoderen til å skru opp volumet.
 2. Sjekk om du har lyd på andre kanaler.
 3. Sjekk alle kabler og tilkoblinger mellom tv og lydanlegget, dersom TV-en din er koblet til det.

Andre problemer med lyd:

?

Lyd og bilde er ikke i synk

 1. Sjekk at volumet på dekoderen ikke er skrudd av.
 2. Sjekk at du har valgt riktig inngang på forsterkeren din, dersom dekoder eller TV er koblet til den.
?

Enkelte kanaler mangler lyd

Sjekk om volumet på dekoderen er skrudd av.

Hvis lydinnstillingen på dekoderen står på «hjemmekino» sjekk om AC3 lydvolumet er skrudd helt av og kontroller deretter at TV-en og forsterkeren støtter AC3 lyd.

?

Lydnivået varierer fra kanal til kanal

 1. Juster volumet på kanaler som sender stereolyd med V+ eller V- på fjernkontrollen.
 2. Juster volumet på kanaler som sender AC3 lyd under lydinnstillinger på dekoderen.