Mangler internett på dekoder

Mistenker du, eller får du beskjed om at dekoderen mangler tilgang til internett? Her finner du en oversikt over hva som kan hjelpe deg med å løse problemet.

Kjent feil?

I enkelte tilfeller kan feilen skyldes en mer omfattende feil på internett. Sjekk først om det er meldt en større feil i ditt område.

Opplever du at du får en feilkode på TV-skjermen, kan du også sjekke oversikten over feilkoder.

Sjekk kabling

 • Sjekk at nettverkskabelen sitter godt i begge ender.
 • Har du nylig byttet utstyr, bør du også bytte ut gamle kabler med de som fulgte med det nye utstyret.
 • Mistenker du feil på nettverkskabelen, kan du prøve å bytte den, eller teste den med annet utstyr (eks. datamaskin). 
Nettverkskabel koblet mellom dekoder og ruter

Sett opp internett på dekoderen

Har du en nettverkskabel tilkoblet dekoderen, blir forbindelsen til internett ofte satt opp automatisk når du installerer dekoderen. I enkelte tilfeller kan det skje at det oppstår problemer med oppsettet. Da må du sette det opp på nytt. 

 1. Velg Meny/MENU på fjernkontrollen
 2. Velg Innstillinger
 3. Velg Installasjon og tast inn PIN-kode (denne er 1-2-3-4 som standard)
 4. Velg Koble til nettverk
NB: Har du T-We Box, og bruker antennekabel med skru-kontakt i begge ender til internett?
Kontroller at HFC-Nettverkskonfigurasjon står 'På'. Dette valget vil dukke opp etter du har tastet PIN-koden ved Installasjon. 

Restart dekoderen

 1. Trekk ut strømkontakten til dekoderen eller skru den av med AV/PÅ bryteren. 
 2. Skru på igjen dekoderen ved å sette strømmen tilbake etter noen sekunder.

Merk: Det er ikke tilstrekkelig å bruke fjernkontrollen til å skru av dekoderen. Dette setter dekoderen i hvilemodus fremfor å skru den helt av. 

Illustrasjon av dekoder med strømkabel

Restart tilkoblet utstyr

Hjalp ikke en restart av dekoderen, kan det være nødvendig å restarte alt annet utstyr som er tilkoblet dekoderen. 

 1. Restart modemet eller fiberboksen, avhengig av om du har TV over kabel eller fiber. 
  Modem/Fiberboks er gjerne den første boksen du får internett til i huset, og er merket med Telenor eller Canal Digital Kabel (Hvis du har utstyr fra før oktober 2018).
 2. Restart den trådløse ruteren
 3. I noen tilfeller kan det være nødvendig å restarte TV-apparatet

Slik restarter du utstyret

 1. Ta ut strømkontakten, eller bruk bryteren for AV/PÅ.
 2. La strømmen være ute i ca. 1 minutt
 3. Koble til strømmen
Det kan ta et par minutter før internett og TV fungerer igjen etter en restart. 

Utstyr levert fra andre enn Telenor?

Har du en trådløs ruter, switch, forsterker, eller annet nettverksutstyr du selv har kjøpt?

Det ofte mulig å bruke slikt utstyr, men vi kan ikke garantere at dette utstyret vil fungere optimalt med vår TV-løsning. Vi anbefaler derfor å koble dekoderen direkte i modem/fiberboks dersom problemet vedvarer. Dette vil hjelpe med å avdekke om feilen ligger på noe av utstyret eller linjen levert fra oss, eller om feilen skyldes noe som omhandler utstyret du selv har kjøpt.

Om problemet er løst etter å ha koblet vekk utstyr du selv har kjøpt, må du kontakte leverandøren av dette utstyret eller Telenoreksperten for videre hjelp. 

Nullstill ruter

Når du nullstiller ruteren, stiller du den tilbake til opprinnelige innstillinger. Dette innebærer at lagrede innstillinger, slik som eks. nettverksnavn og passord til WiFi kan bli endret. 

 1. Finn frem en kulepenn eller binders!
 2. Ruteren skal være tilkoblet strøm mens du nullstiller
 3. Se etter et hull merket med en rød sirkel og RESET på baksiden av ruteren
 4. Trykk kulepennen eller bindersen inn i RESET-hullet slik at den treffer knappen
 5. Har du en WiFi Ruter, skal RESET trykkes kort inn, mens Zyxel 8702 eller eldre rutere gjerne krever at knappen holdes inne i 10 sekunder.
 6. Vent noen minutter mens ruteren kobler seg opp og lampene lyser som normalt.
Trenger du hjelp til å koble opp ruteren igjen? Se våre veiledninger for WiFi-hjelp.

Nullstill dekoder

Å nullstille dekoderen innebærer å stille den tilbake til opprinnelige innstillinger. 

 1. Trykk på MENU/MENY på fjernkontrollen
 2. Velg Innstillinger og trykk OK
 3. Velg Installasjon og tast inn PIN-koden (denne er 1-2-3-4 som standard)
 4. Velg Fabrikkinnstillinger og trykk OK
 5. Velg om du vil slette eller beholde lagrede opptak
 6. Trykk Fortsett