Variant 1

Følg disse stegene
  1. Skru antennekabelen til DATA-uttaket og til modem
  2. Koble så antennekabel mellom CABLE-IN på TV-boksen og til TV-uttaket på multimediakontakten. Husk at overgangen må skrus på antennekabelen slik at den passer inn i TV-uttaket. 
  3. Koble nettverkskabel mellom modem og ruter. 
  4. Koble nettverkskabel mellom ruter og dekoder.

Slik ser du om TV-boksen er på nett

  1. Skru på TV-boksen og TV for å sjekke at dekoderen har tilgang til internett.
  2. Gå inn i MENY og velg T-We og se at underholdningsportalen åpner seg.

Hvis bildet ikke samsvarer til utstyret du har fått, kan du se om de andre variantene passer.