Feilsøking for TV over fiber

Her finner du enkel feilsøking hvis hvis du har problemer med å motta TV-signaler.
1

Grunnleggende sjekk

 • Forsøk å bytte til en annen kanal. Hvis du har dårlig lyd eller bilde på én kanal kan det være en feil hos leverandøren. Kontakt i så fall Telenor på 915 00 391.
 • Dersom du mangler lyd, sjekk at lyden ikke er skrudd helt ned eller satt på mute ved å skru lyden opp og ned.
 • Dersom du mangler lyd: Trykk Meny og velg Innstillinger. Under systeminnstillinger kan du velge mellom ulike innstillinger for digital lyd. Forsøk ulike innstillinger for å se om dette hjelper.
 • Sjekk at TV-en, fiberboksen, ruteren og TV-dekoderen er slått på og tilkoblet strøm
 • Skru TV-dekoderen av og på. Dekoderen skal ha lamper som lyser når den er skrudd på.
 • Sjekk at TV-en står på riktig kilde. Se TV-ens brukermanual for å finne ut hvordan du endrer dette.
2

Sjekk alle kabler

 • Sjekk først kablene til fiberboksen. Det skal være 3 kabler koblet til denne boksen.
 • Deretter sjekker du kabelen fra fiberboksen til ruteren. Kabelen skal gå fra Data1/Ethernet1 på fiberboksen til WAN på ruteren. På ruterne Zyxel 2602 og 2812 skal bryteren markert WAN/DSL stå på WAN.
 • Sjekk at det går en kabel fra et av de gule LAN-uttakene på ruteren til TV-dekoderen.
 • Sjekk at HDMI-kabelen fra dekoderen til TV-en sitter godt i.
3

Restart boksene

 • Ta ut strømmen på TV-dekoderen.
 • Ta ut strømmen til ruteren.
 • Ta ut strømmen på fiberboksen og vent cirka 20 sekunder før du setter den inn på nytt.
 • Vent 30 sekunder før du setter strømmen i ruteren, vent til Internett lyser grønt.
 • Sett tilbake strømmen på TV-dekoderen.

Har du fortsatt problemer med TV-signalene? Kontakt kundeservice på nummer 915 00 391.

Kundeservice

Vi hjelper deg

Kundeservice er her når du trenger hjelp. Kontakt oss på 915 00 391 eller på e-post.