Aldersmerket innhold

Fra 22. juni 2020 er det nå også aldersmerking på programmer på direkte TV. Får du spørsmål om PIN kode på innhold som du tidligere ikke har fått dette på kan dette være årsaken.

Hvis du ønsker å unngå inntasting av PIN-kode på slikt innhold, kan du endre aldersgrensen i innstillinger til 18 år.

 1. Trykk på Menu, velg Innstilling og Foreldrekontroll

  • Hvis Kontrollstatus er Aktiv, må du taste inn PIN-koden. Hvis ikke må du sette Kontrollstatus til Aktiv.

 2. Velg Aldersgrense

 3. Velg 18 år og trykk OK.

Endre aldersgrense

Ser din meny annerledes ut? Da har du kanskje en nyere versjon av T-We. Bruk linken under for å se komme til riktige innstillinger.

Sette aldersgrense på profiler

Foreldrekontroll

Foreldrekontroll lar deg begrense tilgangen til dekoderen og enkeltprogrammer. Valget for Foreldrekontroll ligger under Innstillinger i menyen. 

Sett aldersgrense eller lås dekoderen, slik at du må taste inn en PIN-kode for å få tilgang på det innholdet du har låst. Dekoderen kan låses fullstendig, eller kun i begrensede perioder - for eksempel etter barnas leggetid.

PIN-koden er 1-2-3-4 som standard, men du kan når som helst endre den.

?

Glemt PIN-kode?

Endre PIN-kode

 1. Velg Innstillinger

 2. Velg Foreldrekontroll

 3. Velg Endre PIN1 eller Endre PIN2

PIN1 brukes når du skal leie film, endre enkelte innstillinger eller åpne låste kanaler, mens PIN2 brukes for å få tilgang til vokseninnhold. Merk at det ikke finnes en standardkode for PIN2. Denne lager du ved førstegangs bruk.

Endre PIN-kode
Når du endrer PIN-koden må du først skrive inn den PIN-koden du har i dag. Deretter kan du velge en ny PIN-kode.

Nullstill T-We boksen

Ved problemer kan det i enkelte tilfeller være nyttig å nullstille T-We boksen. Dette gjør at alle innstillinger settes tilbake slik de opprinnelig var.


 1. Velg Innstillinger og trykk OK

 2. Velg Installasjon og tast inn PIN-koden

 3. Velg Fabrikkinnstillinger og trykk OK

 4. Du vil få spørsmål om å tilbakestille alle dekoderinnstillinger og slette alle opptak

  • Velg Ja for å slette alle opptak

  • Velg Nei for å beholde opptak

 5. Velg Fortsett for å bekrefte nullstilling


Når du nullstiller vil T-We boksen ta en omstart og du må sette den opp på nytt. Er du usikker på hvordan du setter den opp? Få hjelp til installasjon her.


Fant du ikke svar på det du lurte på?

Chat med Telmi
Snakk med vår chatbot
Trykk her for å starte ›

Kontakt Kundeservice
Snakk med oss
Gå til kontakt oss ›