Innstillinger meny

Alle innstillinger

 • Installasjon

  Kanalsøk, nullstilling og oppdatering av programvare.
 • Strømsparing

  Hvilemodus/standby og lysstyrke.
 • Teknisk informasjon

  Detaljert informasjon om T-We boksens status og signaler.
 • Videooppløsning

  Oppløsning og bildekvalitet.
 • Dekoder

  Program- og lyd-innstillinger, skjermsparer og navn på dekoderen.
 • Opptak

  Harddisk og innstillinger for opptak.
 • Profiler

  Administrer profiler og PIN-koder
 • Nettverk

  Koble til Internett eller test nett-forbindelsen.
 • Språk og teksting

  Juster språk for teksting og lyd eller endre visningsformat.

Nullstill din T-We boks

Opplever du problemer med T-We boksen kan det ofte hjelpe å nullstille den. Å nullstille betyr at du tilbakestiller alle innstillinger slik at de blir slik de var når boksen var ny. Har du f.eks endret innstillinger for lyd eller bilde, må du endre dette på nytt. 

Du kan også bruke denne fremgangsmåten dersom du ønsker å slette alle opptakene du har lagret.  

 1. Trykk MENU på fjernkontrollen
 2. Velg Innstillinger og Installasjon
 3. Velg Fabrikkinnstillinger
 4. Du får tre alternativer. Velg det du ønsker å slette:
  • Tilbakestill uten sletting av opptak - Sletter kun innstillinger
  • Tilbakestill og slett alle opptak - Sletter både innstillinger og opptak
  • Slett alle opptak - Sletter kun opptak
Når nullstillingen er fullført, vil T-We boksen starte på nytt. Følg gjerne vår veiledning for installasjon av programvare for å sette opp boksen på nytt. 
Fabrikkinnstillinger

Koble til Internett

Ønsker du å sette opp Internett på T-We boksen kan du følge denne veiledning.

Sett i nettverkskabelen

 • Nettverkskabelen skal være koblet til mellom T-We boksen og ruteren din.
 • Nettverkskabelen skal sitte godt i begge ender.
Nettverkskabel mellom ruter og dekoder

Med trådløs tilkobling på T-We Boks II har du tilgang på alle strømmetjenester og arkiver.

Har du TV over fiber anbefaler vi at du kobler til med kabel.

Det oppstod en feil. Prøv igjen senere.
fjernkontroll med knapper

Sitter du fast i en meny?

Knappen merket med pil tar deg tilbake til det forrige stedet du var. X-knappen tar deg tilbake til direkte-TV, mens T-We knappen tar deg til "Anbefalt".

Les mer om fjernkontrollen