Spørsmål og svar

?

Hvordan kobler jeg telefonapparatet til ruteren min?

På ruteren levert av Telenor finnes et eget uttak for bredbåndstelefon. Uttaket er på baksiden av ruteren, det er grønt og markert Telefon 1 eller Voice 1.

Ruterne ZyXEL P8702N, ZyXEL P2812, ZyXEL P2602HWT og SpeedTouch 780 WLT har innebygget adapter for bredbåndstelefoni.

Hvis din ruter er eldre, trenger du et adapter for å kunne bruke bredbåndstelefoni. Se veiledning under.

?

Oppkobling med Tecom GR/GW 1000 ST telefonadapter­

 1. Sjekk at ruteren er slått på, og at du har internettilgang på en pc som er tilkoblet ruteren. 
 2. Finn kabelen som går fra ruteren til pc-en. Ta kabelen ut fra pc-en og sett den i i Modem/WAN-uttaket på Tecom-adapteren. 
 3. Nettverkskabelen som fulgte med pakken skal kobles fra LAN/PC-uttaket på Tecom-adapteren, til pc-ens nettverksuttak. 
 4. Koble telefonapparatet til TEL-uttaket på Tecom-adapteren. 
 5. Sett strømkabelen i veggen, den andre enden skal settes i PWR-uttaket på Tecom-adapteren. 
 6. Etter kort tid skal følgende lamper lyse:
  PWR, grønt LAN/PC, grønt
  MODEM/WAN, grønt
  TEL/SIP, grønt 
 7. Tecom-adapteren skal nå være satt opp og du kan bruke telefonen.
?

Kan jeg bruke telefonapparatet som bredbåndstelefon?

Ja, hvis du har et vanlig analogt telefonapparat. Det er ikke mulig å bruke et ISDN-telefonapparat.

?

Kan jeg koble til flere telefonapparater?

Ja. Vi anbefaler kun ett telefonapparat, men det er mulig å koble opptil tre telefonapparater per telefonadapter/ruter.

?

Må jeg ha bredbånd fra Telenor for å kunne bestille bredbåndstelefon?

Ja. For å ta i bruk bredbåndstelefon fra Telenor må du ha et av våre bredbåndsabonnement. Les mer om våre bredbåndsabonnement.

?

Blir internetthastigheten påvirket av bredbåndstelefonen?

Bredbåndstelefon fra Telenor har prioritet på båndbredden, derfor settes det av ca 0,1 Mbit/s mens samtaler pågår.

Har du lav båndbredde og sender eller laster ned mye data mens du ringer, vil internettforbindelsen kunne oppleves som noe tregere.

?

Kan jeg beholde nummeret ved bytte til bredbåndstelefon?

Ja, ved bytte til bredbåndstelefon kan du beholde ditt gamle nummer.

?

Kan jeg bytte til bredbåndstelefon om jeg har binding på fasttelefon?

Ja, bindingen videreføres når du bytter fra fasttelefon til bredbåndstelefon fra Telenor.

?

Kan jeg ha mer enn ett telefonnummer med bredbåndstelefon fra Telenor?

Nei. Med bredbåndstelefon fra Telenor følger det med kun ett telefonnummer.

?

Kan jeg ha husalarm med bredbåndstelefon?

Vi kan ikke garantere at dette vil fungere, og anbefaler at du sjekker med alarmleverandøren din.

Se flere

Feilsøking

?

Feilsøk bredbåndstelefonen uten telefonadapter

 1. Sjekk at ruteren er slått på, og at alle kabler sitter godt i. Er du usikker, ta ut kablene og sett de i på nytt. 
 2. Telefonapparatet skal være koblet i uttaket merket Phone 1 eller Telefon 1. 
 3. Sjekk at lampen Voice/Phone 1 lyser grønt. 
 4. Sjekk at du har internettilgang på en datamaskin som er tilkoblet ditt nettverk ved å åpne en nettleser og gå inn på for eksempel www.online.no. 
 5. Resett ruteren. Er du usikker på hvordan dette gjøres, se veiledning for hvordan du gjenoppretter fabrikkinnstillinger på din ruter
 6. Test linjen med et annet telefonapparat. 
 7. Fortsatt problemer? Kontakt kundeservice på nummer 915 05000, eller send oss en feilmelding fra Mine sider.
?

Feilsøk bredbåndstelefon med telefonadapter

 1. Sjekk at ruteren og telefonadapteren er slått på, og at alle kabler sitter godt i. Er du usikker, ta ut kablene og sett de i på nytt. 
 2. Sjekk at du har internettilgang på en datamaskin som er tilkoblet ditt nettverk ved å åpne en nettleser og gå inn på for eksempel www.online.no. 
 3. Skru av telefonadapteren. Vent 3 minutter før du setter strømmen tilbake.
 4. Sjekk at følgende lamper lyser korrekt:
  PWR, Grønn, telefonadapteren får strøm.
  WAN, Grønn, det er kontakt mellom modemet og telefonadapteren.
  LAN/PC, Grønn, det er kontakt mellom telefonadapteren og pc.
  SIP/TEL, Grønn, bredbåndstelefonen er ok. 
 5. Gjenopprett fabrikkinstillinger for telefonadapteren. Er du usikker på hvordan dette gjøres, se veiledning for Tecom telefonadapter under. 
 6. Har du trådløs telefon, sjekk at basestasjonen har strømtilkobling, og at batteriet på telefonen er ladet. 
 7. Test linjen med et annet telefonapparat. 
 8. Fortsatt problemer? Kontakt kundeservice på nummer 915 05000, eller send oss en feilmelding fra Mine sider.
?

Gjenopprett fabrikkinnstillinger på Tecom GR/GW 1000ST­

 1. Ta ut strømmen på Tecom-adapteren. 
 2. Bruk en binders eller lignende og stikk den inn i hullet markert RST på baksiden av Tecom-adapteren. 
 3. Mens du holder denne inne skal du sette strømkontakten tilbake i Tecom-adapteren. 
 4. Hold bindersen inne i cirka 20 sekunder. 
 5. Ta ut bindersen, vent i 3 minutter. 
 6. Ta ut strømmen på Tecom-adapteren og sett strømmen tilbake med en gang. 
 7. SYS-lampen på Tecom-adapteren skal blinke en gang. 
 8. Etter 2 minutter skal SIP-lampen lyse gult, og du skal ha summetone.
?

Hvorfor opplever jeg kun enveiskommunikasjon på min bredbåndstelefon?

Dersom du opplever enveiskommunikasjon når du ringer kan det være problemer med utstyret. Vi anbefaler deg å feilsøke for å løse problemet, se veiledning over.

?

Jeg mottar ingen samtaler, men jeg kan ringe ut. Hvorfor?

Dersom du ikke får inn telefonsamtaler, men har mulighet til å ringe ut, kan det skyldes et teknisk problem med ruteren/telefonadapteret. Vi anbefaler å feilsøke for å få løst problemet, se veiledning over.

?

Vil brannmur på datamaskinen påvirke bredbåndstelefonen?

Nei, men hvis du har ruter som ikke er levert av Telenor vil eventuell brannmur i denne kunne påvirke bredbåndstelefonen.

?

Kan jeg bruke bredbåndstelefonen ved strømbrudd?

Nei. Bredbåndstelefonen vil ikke fungere ved strømbrudd.

?

Er det mulig å sende/motta faks med Bredbåndstelefoni?

Ja, det er mulig hvis du har analog faks.
?

Hvorfor hakker samtalen på min bredbåndstelefon?

Det kan det være ulike grunner til at samtalen hakker. Husk at bredbåndstelefoni bruker samme båndbredde som Internett.

Dersom du bruker store deler av bredbåndslinjen din til for eksempel nedlastning samtidig som du ringer, kan dette påvirke bredbåndstelefonen.

Hvis dette ikke er tilfellet kan du prøve å feilsøke, se veiledning over.

Se flere