Vi hjelper deg også med de vanligste spørsmålene rundt Min Familie på våre nettsider.

Hva slags telefon har du?
Har du siste versjon av Min Familie?

Har du siste versjon av operativsystemet på din telefon?

Hvilken funksjon opplever du problemer med?