Telenor Her får du en forklaring på de vanligste postene som kan finnes på din bredbånd- og/eller telefonregning

Dette er et eksempel på en telefon- og bredbåndsfaktura fra Telenor, med forklaring av punktene nederst på siden. For å se dine fakturaer, logg deg inn på Mine sider.

Fakturaforklaring for bredbånd og hjemmetelefon
 1. 1

  Kundeinformasjon

  Her finner du generell fakturainformasjon, som eFakturareferansen din og datoen fakturaen er produsert.

 2. 2

  Periode

  Perioden fakturaen gjelder for. Månedsprisen (faste priser) blir fakturert forskuddsvis, mens bruken blir fakturert på etterskudd. Datoen for faste priser og bruk kan derfor variere.

 3. 3

  Faste priser

  Månedsprisen for abonnementene og tjenestene du har.  Prisen er oppgitt i henhold til perioden fakturaen gjelder for. Under posten Periode, ser du fra-og-til-dato.

  I dette eksempelet, legg merke til at Periode er 1. juli 2014 - 30. september 2014, altså et kvartal.

 4. 4

  Sambandsnummer

  Viser linjenummeret på din bredbåndslinje. Dette kan være nyttig å ha tilgjengelig dersom du har behov for å kontakte kundeservice.

 1. 5

  Bruk telefoni

  Viser et sammendrag av telefonsamtalene du har hatt i perioden.

 2. 6

  Samtaler

  Her ser du periodens bruk for hjemmetelefonen. Til høyre ser du antall samtaler, tidsbruk og til slutt beløp spesifisert for den relevante posten.

  Norgessamtaler og andre fastnett i Norge: Samtaler til norske fasttelefoner

  Mobilsamtaler <operatør>: Samtaler til mobiltelefoner med forskjellige operatører

 3. 7

  Spesialnummer

  I denne fakturaen er det spesifisert samtaler til femsifrede nummer og servicetelefoner, men det kan også være tre- og firesifrede nummer, 8xx-nummer og lignende.

  Eksempler på disse spesialnumrene er telefonnummer til banker, Lånekassen eller forskjellige kundeservice-numre.

  Her er også samtaler til FriFamilie oppført.

 4. 8

  Andre avgifter

  Dette er en samlepost for forskjellige engangskostnader. Eksempler på engangskostnader kan være gebyr ved forsinket betaling, åpning av stengt abonnement eller papirfakturagebyr.

 1. 9

  Gebyr for papirfaktura

  Du betaler ekstra for papirfaktura. Ønsker du å unngå dette papirfakturagebyret, opprett eFaktura.

 2. 10

  Rabatter og fratrekk

  En samlepost for dine rabatterte tjenester. Har du for eksempel FriBruk Fast og Mobil, ser du at samtalene du har hatt til mobiltelefoner i Norge her er trukket fra ved at det står minustegn foran beløpet.

 3. 11

  Totalt

  Beløpet på fakturaen, det vil si hvor mye du skal betale.

  Mens totalbeløpet kan se høyt ut: som du så i pkt. 2 - Periode, så gjelder denne fakturaen for et helt kvartal. Med andre ord, faktisk månedspris (inkludert bruk på hjemmetelefonen) er totalpris delt på 3.

  For å se dine fakturaer, logg inn på Mine sider.

Hjalp denne siden deg?