Fakturaforklaring telefon og bredbånd

Dette er et eksempel på en hjemmetelefon- og bredbåndsfaktura fra Telenor, med forklaring av punktene nederst på siden. For å se dine fakturaer, logg deg inn på Mine sider.

i

Ny kunde? Første faktura inneholder flere månedsavgifter

Hvis du er ny kunde hos Telenor, kan den første fakturaen være høyere enn forventet. Du blir fakturert månedsavgiften på forskudd, derfor gjelder den første fakturaen fra dagen du ble kunde samt neste måned. Din neste faktura vil bare inneholde én månedsavgift.

Eksempelet under viser en kunde som fikk nytt abonnement 27. mars. Fakturaen som kommer i april inneholder derfor månedsavgift fra datoen abonnementet startet i mars, april og forskuddsbetaling for mai.

Første faktura fastnett

i

Endret abonnement? Dette betyr fakturaen

Siden du har betalt månedsavgiften for abonnementet på forskudd, vil du få tilbake månedsavgiften for ditt gamle abonnement fra datoen abonnementet ble endret. Dette vises med en minus foran på fakturaen. Fra samme dato legges månedsavgiften for ditt nye abonnement til.

Eksempelet under viser en kunde som byttet til nytt abonnement 16. mars. Månedsavgiften for det gamle abonnementet er trukket fra for 16. mars til 30. april. Så er månedsavgiften for det nye abonnementet lagt til fra 16. mars til 31. juli.

Fastnett endringsfaktura

Eksempel på fastnettfaktura fra Telenor
1

Kundeinformasjon

Her finner du generell fakturainformasjon, som eFakturareferansen din og datoen fakturaen er produsert.

Hvis du vil bestille eFaktura, kan du gjøre det ved å bruke eFakturareferansen når du bestiller eFaktura i nettbanken din. Les mer om eFaktura

2

Periode

Perioden fakturaen gjelder for. Månedsprisen for abonnementet ditt blir fakturert forskuddsvis, mens bruken blir fakturert på etterskudd. Datoen for faste priser og bruk kan derfor variere.

3

Faste priser

Månedsprisen for abonnementene og tjenestene du har.  Prisen er oppgitt i henhold til perioden fakturaen gjelder for. Under posten Periode, ser du fra-og-til-dato.

4

Sambandsnummer

Viser linjenummeret på din bredbåndslinje. Dette kan være nyttig å ha tilgjengelig dersom du har behov for å kontakte kundeservice.

5

Bruk telefoni

Viser et sammendrag av telefonsamtalene du har hatt i perioden.
6

Samtaler

Her ser du periodens bruk for hjemmetelefonen. Til høyre ser du antall samtaler, tidsbruk og til slutt beløp spesifisert for den relevante posten.

Norgessamtaler og andre fastnett i Norge: Samtaler til norske fasttelefoner

Mobilsamtaler <operatør>: Samtaler til mobiltelefoner med forskjellige operatører

7

Spesialnummer

I denne fakturaen er det spesifisert samtaler til nummeropplysningstjenester, femsifrede nummer og servicetelefoner, men det kan også være tre- og firesifrede nummer, 8xx-nummer og lignende.

8

Andre avgifter

Dette er en samlepost for forskjellige engangskostnader. Eksempler på engangskostnader kan være gebyr ved forsinket betaling, åpning av stengt abonnement eller papirfakturagebyr.

Hvis du vil slippe papirfakturagebyret, må du bestille eFaktura i nettbanken din. Les mer om hvordan du bestiller eFaktura

9

Gebyr for papirfaktura

Du betaler ekstra for papirfaktura. Ønsker du å unngå papirfakturagebyret, må du opprette eFaktura i nettbanken din. Av sikkerhetsmessige hensyn sender vi ikke faktura på e-post. Les mer om hvordan du kommer i gang med eFaktura

10

Rabatter og fratrekk

En samlepost for dine rabatterte tjenester. Har du for eksempel +Utland og fribruk Fast&Mobil, ser du at samtalene du har hatt til utlandet og mobiltelefoner i Norge er trukket fra.

11

Totalt

Beløpet på fakturaen, det vil si hvor mye du skal betale.

For å se dine fakturaer, logg inn på Mine sider.

Kundeservice

Vi hjelper deg

Kundeservice er her når du trenger hjelp. Kontakt oss på 915 05000 (08-20), e-post eller Facebook.