Forklaringer

1

Produkt- og tjenestebeskrivelse

Fakturaen er inndelt i hovedproduktene dine (som for eksempel TV, bredbånd og bredbåndstelefoni), med tilhørende tjenester eller bruk. Faste abonnement faktureres forskuddsvis, mens tjenester og bruk faktureres etterskuddsvis.
2

Periode

Viser hvilket tidsrom du betaler for. Faste abonnement faktureres forskuddsvis, mens tjenester og bruk faktureres etterskuddsvis
3

Rabatt eller kampanje

Noen ganger benyttes rabatt-kolonnen til å vise om du får rabattert pris, men rabattene kan også ligge som egne produktlinjer knyttet til de produktene du har rabatt på. 

Har du pakkerabatt, hender det at denne splittes opp og havner fordelt på de produktene pakken består av. 

4

Ringepriser

Her spesifiseres pris for bruk av telefoni, delt opp i de forskjellige priskategoriene. Prisene for å ringe utenlands varierer fra land til land. Verdens land er delt opp i forskjellige soner, og her vil det spesifieres hvilken sone du har ringt til og hvor mye det har kostet. Innenlands er det gratis å ringe til hjemmetelefoner, mens det koster 0,99 for å starte en mobilsamtale, og 0,49 pr minutt samtalen varer. Nummer som begynner på 800, 810, 815, 820, 829 og 85 har egne priser. Det samme gjelder 3- og 5-sifrede nummer.
5

Avgiftspliktig og avgiftsfri del

Grunnlag avgiftspliktig viser hvor stor del av fakturaen momsen er beregnet ut fra. Dette er altså summen på de tjenestene vi betaler moms for. 

Grunnlag avgiftsfritt viser hvor stor del av sluttsummen som ikke er momspliktig. Dette er summen på de tjenestene vi ikke trenger å betale moms for. 

Total MVA viser hvor stor andel av sluttsummen som er merverdiavgift (moms).