1

Generell fakturainformasjon

Her finner du blant annet din eFaktura-referanse og datoen fakturaen er produsert (fakturadato). Hvis du vil opprette eFaktura, er det denne referansen du bruker i nettbanken. Les mer om eFaktura
2

Faste og forbruksbaserte utgifter

Fakturaen er inndelt etter hvordan produktene og tjenestene er priset, altså om du fakturers et fast beløp eller basert på forbruk. 

Faste abonnement faktureres på forskudd, mens tjenester og bruk faktureres i etterkant.

3

Periode

Viser hvilket tidsrom du betaler for. Faste abonnement faktureres på forskudd, mens tjenester og bruk faktureres i etterkant.
4

Telefonitjenester

Noen av telefonitjenestene er inkludert i abonnementet ditt, og koster deg ingenting ekstra, men du må bestille eller aktivere dem selv. Les mer om alle våre telefonitjenester her.

5

Abonnementsendring

Siden du betaler for abonnementet ditt på forskudd, vil du få tilbake periodeavgiften for ditt gamle abonnement fra datoen abonnementet ble endret. Dette vises med en minus foran på den neste fakturaen. Fra samme dato legges måneds- eller periodeavgiften for ditt nye abonnement til. 

I noen tilfeller vil denne justeringen havne på forskjellige fakturaer.

6

Ringepriser

Her spesifiseres pris for bruk av telefoni, delt opp i de forskjellige priskategoriene. 

Prisene varierer avhengig av hvilket abonnement du har, og hvor du ringer. 

Nummer som begynner på 800, 810, 815, 820, 829 og 85 har egne priser. Det samme gjelder 3- og 5-sifrede nummer.

7

Avgifter og gebyrer

Alle avgifter og gebyrer samles her. Eksempler på engangskostnader kan være gebyr ved forsinket betaling, åpning av stengt abonnement eller papirfakturagebyr. Ønsker du å unngå papirfakturagebyret, kan du opprette eFaktura i nettbanken din. Les mer om hvordan du kommer i gang med eFaktura.