Hva det betyr når de forskjellige lampene lyser:

?

Cisco-modem

1. Normal drift: 
Power, DS, US og Online lyser. Link blinker.

2. Modemet stengt:  

Power og Link lyser. DS og US blinker.

3. Ingen signal til modem:  

Power og Link lyser. DS blinker.

4. Ingen signal fra modem:  

Power, DS og Link lyser. US blinker.

5. Systemfeil:  

Power, DS, US og Link lyser. Online blinker.

?

Thomson 420­

1. Normal drift: 
Internet og Cable Link lyser og PC Link og Cable Activity blinker.

2. Modemet stengt:  

Cable activity, PC link og Internet lyser og Cable Link blinker.

3. Ingen signal til modem:  

Internet-lampen blinker.

4. Ingen signal fra modem:  

PC Link og Internet blinker.

5. Systemfeil:  

Cable Link, PC Link og Internet blinker.

?

Thomson 470­

Normal drift:  
Power, DS, US og Online lyser. Link blinker.
Modemet stengt:  
Power lyser. DS, US og Link blinker.
Ingen signal til modem:  
Power lyser. DS og Link blinker.
Ingen signal fra modem:  
Power og DS lyser. US og Link blinker.
Systemfeil:  
Power, DS og US lyser. Online og Link blinker.