Barnepornofilter

Barnepornofilter hindrer tilgang til internettbilder som viser seksuelle overgrep mot barn, uten å utøve noen form for generell overvåking.

Filteret gjelder for alle Telenors bredbåndskunder og ligger sentralt hos Telenor og ikke på din datamaskin.

Filteret fungerer slik at dersom en Telenor-kunde forsøker å åpne en side med barnepornografisk innhold, kommer det opp en sperreside med informasjon om filteret, samt en lenke til KRIPOS. KRIPOS har til nå registrert flere hundre nettsteder med ulovlig barnepornografi.

Særlige forhold

Telenor skal ikke utøve noen form for generell overvåking eller domstolslignende oppgaver. Vi skal ikke vurdere lovligheten av innhold som formidles av andre, utover det som følger av gjeldende retts aktsomhetskrav. Telenor vil likevel utvise en proaktiv holdning i spesielle tilfeller overfor innhold som formidles. For eksempel ved spredning av innhold av typen barnepornografi.

Telenor vil ikke på noen som helst måte lagre dataene, eller logge hvem som faktisk treffer filteret.

Det gjøres særlig oppmerksom på at det vil være internettsider som ikke fanges opp av filteret da filteret kun stanser de sidene som er listet av KRIPOS.

Distribusjon via fildeling, e-post og liknende vil ikke bli påvirket av filteret.