Informasjon om håndtering av Korona-situasjonen ved feilretting og installasjon av tjenester

Kjære kunde,

Koronaviruset gjør at store deler av befolkningen må jobbe hjemmefra, studere hjemmefra og holde seg oppdatert om situasjonen hjemmefra. Tilgang til kommunikasjonstjenester via nettet er derfor viktigere enn noen gang, også dersom det skulle oppstå situasjoner der folk trenger å komme i kontakt med hverandre eller helsetjenester.

Samtidig medfører Korona-situasjonen at vi må ta ekstra hensyn ved feilretting og installasjon av nødvendig utstyr på kundenes hjemmeadresse. Telenor har derfor, sammen med entreprenør-selskapene som utfører arbeid på vegne av Telenor, innført strenge rutiner for å unngå situasjoner som kan medføre smitterisiko.

Gjeldende rutiner:

  • Montørene fra våre samarbeids-selskaper vil i forkant kontakte kunde og avtale håndtering av installasjon i henhold til gjeldende veiledning og retningslinjer fra Folkehelseinstituttet, som for eksempel grundig håndvask, unngå håndhilsning, vask av kontaktflater og sikre god avstand mellom personer (minimum 2 meter).

  • Montør vil ta kontakt med deg som kunde før ankomst. I samtale med kunde, vil montør gjøre nødvendige avklaringer om det er forhold knyttet til karantene eller isolasjon som gjør at arbeid på kundens adresse må utsettes. Dersom kunden er i karantene eller isolasjon, skal arbeid på kundens adresse utsettes. Montør skal bruke munnbind ved besøk og kunde får gjerne gjøre det også. Hvis mulig skal kunde være i et annet rom enn montøren ved installasjon

  • Dersom kunde oppdager sykdomstegn i etterkant av feilretting/installasjon (2-3 dager etter montørbesøk) skal kunde kontakte montør på samme nummer slik at man kan iverksette nødvendige smittereduserende tiltak. . Hvis Telenor får tilbakemelding om sykdom hos montør tar vi kontakt med deg.

Vi er i tett dialog med våre entreprenører for å sikre et stabilt og godt nettverk, samtidig som vi lover å gjøre alt det vi kan for å unngå smitterisiko.

Ta vare på hverandre i denne krevende situasjonen.

Med vennlig hilsen Telenor