Her kan du sjekke dekningen for tale, data og trådløse soner. Dekningskartene er beregnet ut fra kartgrunnlag og datasimuleringer. Vi jobber med å gjøre dekningsbildet enda mer nyansert, spesielt i byområder og skog- og fjordområder.

Basisdekning:

Her er det muligheter for å ringe og surfe utendørs, men om telefonen befinner seg i for eksempel en lomme eller veske vil mulighetene for mottak kunne reduseres.

God dekning: 

Her finnes det gode muligheter for å ringe og surfe utendørs. Det vil også være mulig å ringe og surfe innendørs. Innendørsdekningen påvirkes i stor grad av hvilke materialer vegger, vinduer og dører er laget av, samt hvor i bygningen du befinner deg.

Meget god dekning: 

Her kan du med stor sannsynlighet ringe og surfe både innen- og utendørs. Innendørsdekningen påvirkes i stor grad av hvilke materialer veggen, vinduer og dører er laget av, samt hvor i bygningen du befinner deg.

Dette viser Telenors foreløpige planer for 4G-dekning 3 mnd. frem i tid. Planen kan bli endret. Dekningen viser både teoretisk ny og forbedret utendørsdekning (Basis dekning).

4G+: Denne dekningen gir deg mulighet for å ringe og sende sms/mms, samt surfe med hastigheter opptil 10-100 Mbit/s. For å kunne ringe med 4G må man ha en mobiltelefon som støtter 4G Tale.

4G: Denne dekningen gir deg mulighet for å ringe og sende sms/mms, samt surfe med hastigheter opptil 10-50 Mbit/s. For å kunne ringe med 4G må man ha en mobiltelefon som støtter 4G Tale.

3G: Denne dekningen gir deg mulighet for å ringe og sende sms/mms, samt surfe med hastigheter opptil 1-20 Mbit/s.

2G: Denne dekningen gir deg mulighet for å ringe og sende sms/mms, samt svært enkel internettbruk med begrenset hastighet.

Trådløse soner: Det koster ingenting å surfe i våre trådløse soner i Norge, hvis du har mobilt- eller fast bredbåndsabonnement fra Telenor.

×

Vi er størst på 4G+ i Norge – og alle våre mobilkunder har fri fart 
Med 4G+ får du omtrent dobbelt så høy hastighet som med 4G, og med fri fart har du alltid maks hastighet der du er – uansett mobilabonnement! Du kan se på film uten hakking, streame musikk uten at det stopper opp, og laste ned innhold uten ventetid.

Flest basestasjoner betyr bedre dekning der du er
Vi har bygget klart flest basestasjoner i Norge. Med bedre dekning og kapasitet kan du ringe og snakke uten brudd, streame filmer og musikk – både hjemme og på farten – på flere steder i Norge enn noen annen!

Vår dekning gir deg unike fordeler
Vi bygger med flere frekvenser enn noen andre. Det betyr bl.a. at du kan ringe over 4G-nettet (som hittil har vært et rent datanett) – og at du får betydelig bedre innendørs taledekning.

Informasjon til dekningskart

Informasjon om dekning er kun veiledende og vil ikke være en garanti for at det er dekning på enkelte steder. Dekningskartet gir allikevel en indikasjon på hvor det er sannsynlig at man har muligheter til å ringe og surfe. Dekningen som er presentert er basert på teoretiske beregninger, og dekningen og hastigheten som oppleves kan variere fra det som indikeres på kartet. Dekningen kan variere blant annet som følge av antallet personer som ringer og surfer samtidig i det aktuelle området. Muligheten til å ringe og/eller surfe innendørs påvirkes i stor grad av hvilke materialer vegger, vinduer og dører er laget av, samt hvor i bygningen man befinner seg.

Hvilken mobiltelefon, nettbrett, modem eller ruter man har vil også ha betydning for hvordan dekningen og hastigheten oppleves. Nedlastingshastighet kan i tillegg være begrenset av hvilken mobilabonnement man har. Det er mulig å forbedre muligheten til å ringe og surfe ved å benytte såkalt handsfree-utstyr eller hodetelefoner eller ved å bruke en ekstern antenne. I enkelte tilfeller hjelper det også å la mobiltelefonen ligge fritt, i stedet for å holde den i hånden eller la den ligge i lommen eller vesken.

OBS! Uatorisert bruk av aktive signalforsterkere (repeatere) er ikke tillatt (jf. ekomloven § 6-2 første ledd).

Hjalp denne siden deg?