Alltid På Nett-garanti

Familie som surfer på nett og snakker i telefon

Vi mener at Telenorkunder skal kunne stole på bredbåndet sitt. Derfor forplikter vi oss og har som landets eneste bredbåndsleverandør Alltid På Nett-garanti

Bredbånd og nettilgang er i dag en viktig del av folks hverdag. Med Alltid På Nett-garanti strekker vi oss enda lengre for å ta våre kunders behov og forventninger på alvor. Dersom uhellet er ute og du ikke kommer på nett med bredbåndet ditt, vil vi:

 • Gi inntil 5 personer i husstanden en datapakke (15 GB/10 dager) på mobilabonnementet slik at dere kommer på nett hvis vi ikke løser feilen i løpet av samtalen. Datapakken tildeles de i husstanden som har et mobilabonnement fra Telenor. Er det noen som ikke er mobilkunde hos Telenor? Se våre abonnement
 • Refundere halve månedsavgiften på din neste bredbåndsfaktura.

Alltid På Nett-garantien gjelder for alle kunder som har et privat fast bredbåndsabonnement (ADSL/VDSL eller fiber) fra Telenor eller Canal Digital. Datapakken gis inntil 5 personer i husstanden med mobilabonnement fra Telenor (ikke Mobilt Bredbånd eller kontantkort).

Garantien omfatter feil som er innenfor Telenors nett. Feil på eget utstyr eller nettverk dekkes ikke. Alltid På Nett-garantien er inkludert i abonnementet og trenger ikke å bestilles. Den trer i kraft med en gang du melder i fra om feil som oppstår med bredbåndet.


Vilkår for Alltid På Nett-garanti.

Ofte stilte spørsmål

?

Hva går garantien ut på?

 • Kommer du ikke på nett med bredbåndet ditt, refunderer vi halve månedsavgiften på din bredbåndsfaktura. 
 • Inntil 5 personer i husstanden får en kostnadsfri datapakke på et valgfritt mobilabonnement (15 GB/10 dager). Datapakken kan tildeles de i husholdningen som har et mobilabonnement fra Telenor. Er du ikke mobilkunde hos Telenor? Se våre abonnement.
?

Hvem får garantien?

Alle med et privat bredbåndsabonnement fra Telenor. Gjelder også deg som bor i et sameie/borettslag med egen faktura fra Telenor på bredbåndet ditt.

Datapakken gis inntil 5 personer i husstanden med mobilabonnement fra Telenor. (Gjelder ikke Mobilt Bredbånd eller kontantkort).
Telenor garanterer at du skal ha en fungerende bredbåndsforbindelse med oppkobling til internett frem til og med bredbåndsruteren. Garantien gjelder ikke for bredbåndstelefoni eller TV-tjenester.

Garantien innebærer at du har krav på kompensasjon når bredbåndsforbindelsen ikke fungerer på grunn av feil som er omfattet av garantien.
?

Når er kundeservice åpen?

Kundeservice er åpen alle dager fra 08:00 til 20:00.
Dersom dere opplever feil utenfor kundeservice sine åpningstider, ber vi dere ringe 915 05000 og melde i fra om feilen så tidlig som mulig neste dag.

?

Når gjelder garantien?

Garantien gjelder ved feil som medfører at dere ikke kommer på nett med bredbåndet deres og dere har:

 • Et privat bredbåndsabonnement fra Telenor (ADSL, VDSL eller fiber) eller Canal Digital.
 • Inntil 5 mobilabonnement fra Telenor i husstanden som kan motta datapakken. Gjelder ikke Mobilt Bredbånd eller kontantkort.
 • Feil som ligger utenfor ditt utstyr.
 • En bredbåndsruter som er nyere enn 5 år. Er ruteren eldre eller feilen skyldes overspenning, får du kun datapakke og ikke refusjon på månedsavgiften.


For beboere i borettslag:

Priskompensasjon for beboere gjelder kun for individuelt inngåtte avtaler om levering av bredbånd
Priskompensasjon for borettslag gjelder dersom hele borettslaget har vært uten bredbånd og borettslaget melder i fra om dette innen rimelig tid (2-4 dager)
Kompensasjon for kollektiv avtale utbetales i henhold til gjeldende satser dersom det oppstår feil som samtidig rammer alle beboerne i kollektivet.
Borettslaget (styreformann e.l) kontakter Proffcom eller sin kundekontakt for å melde feilen.


Andre forhold:
 • Ved naturskader, lyn, ekstremvær og varslet arbeid vil vi tilby deg datapakke men ikke refusjon på månedsavgiften. Med varslet arbeid menes planlagt nedetid på grunn av nødvendig vedlikehold og oppgradering av nettet.
?

Når er det garantien ikke gjelder?

Vi ønsker å gjøre det så enkelt som mulig, men likevel må vi ta noen forbehold. Garantien gjelder ikke dersom: 
 • Det er feil på ditt eget utstyr, bredbåndstelefoni, bredbåndstjenesten Wimax eller TV-tjenester.
 • Ved feil på selve ruteren: Dersom ruteren er eldre enn 5 år eller feilen skyldes overspenning, får du kun datapakke og ikke refusjon på månedsavgiften.
Refusjon av halv månedsavgift gis kun en gang i løpet av 30 dager.
?

Hva defineres som 'feil på eget utstyr'?

Feil på eget utstyr kan være:

 • Feil på nettverksutstyr eller kabler.
 • Feil på pc/Mac.
 • Virus eller andre programvarefeil på dine enheter.
 • Feil på telefonkontakt i boligen din.
Dette avdekkes i samtalen med kundeservice.
?

Hvor mye data får jeg?

Inntil 5 personer i husstanden med mobilabonnement fra Telenor får en datapakke på 15 GB med varighet inntil 10 dager (inkludert dagen feilen meldes). Bruker dere opp pakken innenfor datapakkens varighet blir dere varslet per SMS. Dersom feilen ikke har blitt rettet innen datapakkens utløpstid, får dere en ny datapakke ved å ringe kundeservice på telefon 915 05000. 

Merk: Bruker dere opp den tildelte datapakken før det har gått 10 dager, får dere ikke ny datapakke.

?

Hvor lang tid tar det å rette feilen?

Alle feil som blir meldt inn blir behandlet så raskt som mulig.Vi sørger likevel  for at du og alle i husstanden kommer på nett ved å gi dere datapakke mens vi jobber med å rette feilen.

?

Hva må jeg selv gjøre?

Kommer du ikke på nett med bredbåndet er det viktig at du melder i fra så fort som mulig til kundeservice på 915 05000.

Har du ikke mobilabonnement fra Telenor og ønsker å bli kunde, kan kundeservice selvsagt hjelpe til med dette også. Se våre mobilabonnement.

Se alle spørsmål og svar