Våre viktigste tiltak for å sikre en trygg og forutsigbar hverdag

far og datter med hver sin pc

Krisesituasjoner krever ekstra innsats og ekstraordinære tiltak. Her er en oversikt over ni av de viktigste tiltakene vi har igangsatt i forbindelse med koronakrisen.

1. Økt kapasitet i mobilnettet

Med et nett i verdensklasse er vi allerede godt rustet til å ivareta kommunikasjonsbehovene dine. I tillegg har vi økt kapasiteten på 300 basestasjoner.

Bjørn Amundsen
Bjørn Amundsen, dekningsdirektør

– En eller annen basestasjon kan kortvarig gå full, men vi har beredskap til å kunne håndtere det. Det kan selvsagt også bli utfordringer med hensyn til driftspersonell og «røde soner», men vi er i tett dialog med våre entreprenører og lover å gjøre alt vi kan i denne kritiske situasjon for landet vårt, forteller Telenors dekningsdirektør Bjørn Amundsen.

Vedlikehold og utbygging av 4G- og 5G-nettene fortsetter i uforminsket skala. Vi har ambisiøse planer for 2020 mht. å forbedre både kapasitet og kvalitet. 5G-nettet ble åpnet samtidig med innføringen av dagens inngripende koronatiltak, og utrullingen har nå startet på alvor.

På vårt dekningskart kan du søke på adresse eller sted for å sjekke kvaliteten på dekningen der du bor.

2. Økt kapasitet på TV- og strømmetjenester

Når alle fritidsaktiviteter er avlyst, samles folk gjerne rundt tv-skjermer og strømmetjenester. Det stiller store krav, både til Telenors bredbåndsnett og til tv- og strømmetjenesten T-We.

Pappa og sønn som ser på TV

Vi har derfor økt kapasiteten på disse tjenestene og følger løpende med på kvaliteten for å sikre at vi leverer høy kvalitet. Hvis det skulle bli aktuelt, har vi god beredskap for å øke kapasiteten ytterligere.

3. Høy kapasitet i bredbåndsnettet – og ekstra hensyn ved feilretting og installasjon

Et solid og robust bredbåndsnett til flest mulig er helt avgjørende i en situasjon som denne. Vi overvåker kontinuerlig trafikken, og det har foreløpig ikke vært behov for å øke kapasiteten i nettet ytterligere. Dersom noe skulle skje med nettet ditt, dobler vi i en periode datapakken som er inkludert i din Alltid på Nett-garanti.

Samtidig opprettholder vi farten i fiberutbyggingen også i disse spesielle tider, slik at flere kunder fortløpende kan gå over fra eldre kobberteknologier (DSL) til mer fremtidsrettede løsninger.

I tillegg har vi innført gode rutiner som følger Helsedirektoratets råd i forbindelse med feilretting og installasjon av nødvendig utstyr hjemme hos kunden våre. Vi er i tett dialog med våre entreprenører for å sikre et stabilt og godt nettverk, samtidig som vi lover å gjøre alt vi kan for å unngå smitterisiko.

4. Normal drift og oppetid for alle bedriftskunder

Situasjonen vi befinner oss i har ført til at en stor andel av befolkningen nå jobber på hjemmekontor. Dette kan by på nye utfordringer, men våre kunder kan være trygge på at vi gjør det vi kan for at våre tjenester skal fungere som normalt. Her kan du lese om hvordan du får et effektivt hjemmekontor.

Det er også viktig å være ekstra oppmerksom på sikkerhet i disse dager. Kombinasjonen av hjemmekontor og mye usikkerhet gir nye åpninger for nettkriminalitet. Slik sikrer du hjemmekontoret.

Vi har også utarbeidet en egen beredskapsplan og holder tett kontakt med kundene våre for å sikre at løsninger og drift opprettholdes.

Vi følger opp kunders nettverksløsninger og samarbeider tett med våre konsulenter i Managed Integrator Services (INS) for å sikre bemanningsmessig kompetanse og kapasitet.

5. Nye rutiner i Telenorbutikken

Terskelen for å dra i butikker i disse tider er forståelig nok høyere enn før. Vi har derfor innført nye rutiner i våre Telenorbutikker, samtidig som vi følger myndighetenes anbefalinger for smittevern.

Vi har tiltak for å sikre sosial distansering og strenge rutiner for renhold – vi vasker både ned mobilene i butikken og utsatte flater flere ganger om dagen.

Telenorbutikken

Vi tar også hensyn til at mange synes det kan være ubehagelig å gå inn i butikken hvis det er andre der, og hjelper deg rett utenfor butikken hvis det er ønskelig.

Ønsker du å bruke minst mulig tid inne i butikken, kan du også bestille varer på Telenor.no med Klikk & Hent før du drar i butikken.

Her kan du lese mer om våre tiltak og hva du kan få hjelp med i Telenorbutikken.

6. Optimal sikkerhetsberedskap

Økokrim og Kripos har advart mot kriminelle som kynisk utnytter pandemien til egen vinning ved å spille på grunnleggende følelser som frykt, usikkerhet og følt tidspress.

Den siste tiden har sikkerhetsavdelingen i Telenor kunnet registrere at telefonsvindel (spoofing), phishing, falske nettsider og annen type svindel har økt vesentlig. Bare i uke 12 sperret vi over tre ganger så mange svindelanrop som i en normal uke. I tillegg ble det registrert over elleve ganger flere spoofing-anrop i uke 12 sammenlignet med uke 8.

Mann med kredittkort og mobil

Her kan du lese mer om hvordan koronasvindlerne prøver å lure deg, og hva du kan gjøre for å beskytte deg.

Vår kriseledelse og våre sentrale drifts- og sikkerhetsmiljøer er trent og øvet i sine roller og ivaretar disse uansett om vi er i en pandemi, rammet av uvær eller av tekniske hendelser. Vi benytter alle våre teknologiske løsninger både i normalsituasjoner og ved spesielle hendelser og kriser. Alt dette er en del av vår helt normale beredskap.

Vi har, som normalt, en døgnkontinuerlig monitorering av alle våre svindel- og sikkerhetssystemer i telenettet og it-infrastrukturen – og vi opprettholder også normal bemanning i forbindelse med høytider og ferier, slik at vi til enhver tid er rustet til å håndtere nye sikkerhetshendelser.

7. Utstrakt samarbeid med myndighetene

I denne spesielle tiden er det svært viktig at vi opprettholder et tett samarbeid med myndighetene, både for å sikre drift og vedlikehold – og bidra til å bekjempe smittespredningen.

Ved utfall og tekniske feil, er det svært viktig at våre entreprenører kommer tidlig til, også i kommuner som har innført egen restriksjoner. Vi har god dialog med myndighetene om dette og er godt rustet for å både rette feil og sikre stabilitet dersom feil oppstår.

Vi har også et tett samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI) om deling av mobilitetsdata. Denne innsikten bidrar til å både kartlegge og forutse smittemønstre i befolkningen, og kan dermed hjelpe til å begrense spredningen av koronaviruset.

Dataen kan også brukes til å se om myndighetenes restriksjoner har effekt, f.eks. viser vår data fra mobiltrafikken at reisene i landet har blitt redusert med opptil 65 % så langt. Denne kunnskapen vil også bidra til nye beregninger for å se behovet av eventuelle nye tiltak.

All behandling av mobilitetsdata skjer i henhold til personvernreglene – folks anonymitet er helt sikret, og all data er bearbeidet slik at man ikke kan spore tilbake til én person eller én telefon.

Du kan lese mer om vårt samarbeid med FHI i denne artikkelen fra NRK.

8. Doblet støtte til Kors På Halsen

Kors På Halsen er Røde Kors sitt samtaletilbud for barn- og unge. Under koronakrisen har tjenesten opplevd stor pågang. Fra skolene stengte 12. mars har man fått 5579 henvendelser fra barn- og unge som ønsker å snakke med noen.

Vi pleier å si at disse samtalene er blant de viktigste i vårt nett, og det er derfor naturlig for oss å trå til i den situasjonen vi befinner oss i.

Telenor har støttet Kors på Halsen i over 30 år – og vi dobler nå støtten for å bidra til at alle de som søker hjelp, får noen å snakke med.

9. Gratis kurs for permitterte og arbeidsledige

Telenor er et av flere store selskaper og organisasjoner som har gått sammen om en "delingsdugnad", hvor vi tilbyr kurser og kompetanseheving for permitterte og arbeidsledige.

Det er nå mulig å søke til et utvalg av våre interne kurser innenfor disse områdene:

  • Automation & Process

  • Data & Analytics

  • Cyber Security

  • Agile Way of Work

  • Digital Marketing

De som gjennomfører programmene fra Telenor vil motta diplom fra Telenor Academy og kunne legge til en Telenor Degree (basic level) på sin CV.

Her finner du mer informasjon hvordan du søker. Det er begrenset antall plasser, og søknadene vurderes og godkjennes fortløpende.