Har du blitt truet på nett, eller fått privat innhold på avveie?

Jente med mobil
Å være ung i dag kan by på mange utfordringer, også når det kommer til å ferdes på nettet. Mange opplever dessverre sårende meldinger, trusler eller spredning av bilder. Når denne typen nettmobbing ofte også foregår i det skjulte og anonymt, kan det være vanskelig å vite hvordan du bør gå frem.

Nettslett er inkludert i Yng

For å hjelpe deg hvis noe skulle skje, har vi inkludert tjenesten Nettslett i alle våre Yng-abonnement. Nettslett er en tjeneste som er utviklet i samarbeid med HELP Forsikring, og som kan hjelpe deg med å få fjernet uønsket innhold fra nett.

Her kan du se hva du skal gjøre dersom du opplever trusler eller krenking på nett, og hvordan Nettslett kan være til hjelp.

Nettslett

Hva slags uønsket innhold er det du kan få hjelp med å fjernet fra nettet?

Krenkende og lovstridige ytringer/kommentarer og som kan innebære et erstatningsansvar, for eksempel: 

  • Ytring om at du har stjålet noe
  • Ytring om at du har en alvorlig smittsom sykdom
  • Ytring om at du støtter ekstremisme
  • Ytring om at du har seksuell kontakt med mindreårige

Krenkende innhold kan også være bilder av deg – eller bilder som tilhører deg, og som er publisert uten ditt samtykke. Det kan også være snakk om trusler om å dele bilder av deg. Eksempel på sistnevnte er trusler fra ekskjæreste, en du har møtt på en datingside eller en klassekamerat.

i

Slik kontakter du HELP

Har du et problem du trenger hjelp med må du først opprette en sak. Alle Nettslett-saker går gjennom HELP Forsikring som du kontakter via www.help.no, på telefon 22 99 99 99 eller ved å sende en mail til post@help.no. En HELP-advokat med kompetanse på rettsområdet som saken gjelder vil være ansvarlig for å følge opp saken videre.

Dette bør du gjøre om du oppdager at det spres uønsket innhold om deg selv på nettet

Forsøk å kartlegge hvordan og hvorfor innholdet er publisert og hva som kan være kilden. Deretter er det avhengig av om det er snakk om deling mellom privatpersoner, publisering på en nettside, sosialt medium og så videre. I mange tilfeller kan det være lurt å se an situasjonen. Reagerer man for fort og for hardt kan situasjonen ofte forverres. Første steg er derfor ofte å sende en høflig henvendelse til den som har delt eller publisert innholdet, der man ber om at det slettes eller fjernes.

Er det noe grense for når du kan, eller bør kontakte HELP?

Ta heller kontakt «én gang for mye». Mange føler en trygghet i å snakke med noen om det som har skjedd og få vite litt mer om hva som kan og bør gjøres videre.
Nettslett

Er det noen klare grenser for alvorlighetsgrad på enkelte krenkelser?

Grensen kan noen ganger være vanskelig å trekke, men dersom det er tale om bilder som inneholder nakenhet eller seksuelt innhold, eller det er tale om trusler eller lignende bør du ta kontakt med HELP.

Når bør man politianmelde?

Det må vurderes konkret basert på hvem som står bak – om det er en kjent eller ukjent aktør – og hva som er delt.

Hvordan går man frem for å politianmelde?

Det beste er som regel å møte opp ved sin lokale politistasjon. De fleste som har meldt inn sak til HELP gjør som regel dette selv. Dersom saken er uoversiktlig eller komplisert, eller abonnenten synes det er vanskelig eller skummelt å levere inn en anmeldelse, kan HELP vurdere om det er lurt å bistå, fordi anmelderen ønsker å ha trygghet og støtte.
info icon

Dette er Nettslett

  • En tjeneste som gir deg profesjonell hjelp til å fjerne uønsket innhold fra nettet

  • Dette kan være ting som er skrevet om deg, eller private bilder på avveie

  • Dekker juridisk rådgivning, utgifter til advokat, tapt lønnsinntekt og psykolog

  • Tjenesten gjelder bruker av abonnementet.