Dummy Picture only - Please use classes instead of inline style in your HTML-documents

Forhandlerinformasjon

Alt salg og distribusjon av  TeleKort og TeleKort Plus til forhandlere opphørte fra den 01.01.2008. 
Dette fordi interessen for og bruken av TeleKort var blitt så lav at man fant dette hensiktsmessig 

Telenors TeleKort med microchip kan fortsatt benyttes i  Telenors røde betalingstelefoner, som er beregnet for disse.

TeleKort Plus tjenesten er ikke lenger i bruk.

 TeleKort, med elektronisk chip - veiledende utsalgpris 
Units / telleskritt235690
Utsalgspris NOK  40,- 100,- 140,-