Søknadsskjema til Telenor Open Mind

Søknadsskjema

Søknadsskjemaet for våre nye websider er under arbeid, så vi må be om at søknader sendes vår epostadresse openmind@telenor.com inntil videre. 

I eposten vil vi gjerne at du har med følgende punkter:
 • Fornavn
 • Etternavn
 • E-post
 • Telefonnummer vi kan nå deg på
 • Fødselsdato
 • Adresse
 • Postnummer og Poststed
 • Type funksjonshindring
 • NAV-kontor
 • Saksbehandlers navn
 • Utdannelse (kan legge ved som vedlegg om du ønsker det)
 • CV (kan legge ved som vedlegg om du ønsker det)
 • Søknadstekst - Skriv litt om hvorfor du ønsker å søke deg til Telenor Open Mind