Mangfold og ansvarlighet

Telenor Norge er en av landets største arbeidsplasser. Med en historie som strekker seg tilbake til 1850 – tallet har vi rike tradisjoner med et arbeidsfellesskap der medarbeiderne hver eneste dag ser hvordan deres innsats er med på å forme samfunnet.

Flyfoto av Telenors hovedkontor på Fornebu

Våre medarbeidere besitter spisskompetanse på mange ulike områder.

Vi vil ha de beste folkene, og det krever at Telenor Norge som arbeidsgiver ser potensialet der mange andre fortsatt stopper opp ved begrensningene. Vi har en forpliktelse til å vise vei for andre bedrifter, og går derfor aktivt inn for å gi arbeidstagere med funksjonshindringer av fysisk eller psykisk art en mulighet til å komme inn på arbeidsmarkedet.

Utover landegrenser

Programmet vekker interesse og inspirerer andre, både hjemme i Norge og langt utover landegrensene.

Flere søsterselskaper både i Europa og Asia har opprettet tilsvarende ordninger, enten på prosjektbasis eller som faste programmer.

Telenor Sverige startet sitt Open Mind program i 2007. I september 2013 startet Telenor Pakistan opp sitt Open Mind-program - Khuddar Pakistan. India startet sitt program i 2014. Bulgaria startet opp i september 2015. Per i dag (2016) er det egne programmer i Norge, Sverige, Pakistan og Bulgaria. Selskapene i Malaysia, Bangladesh og Serbia har også hatt prosjekter for å skape økt oppmerksomhet om funksjonshemmedes rett til deltagelse i arbeidslivet.