?

Hva er Telenor Open Mind?

Telenor Open Mind er ett arbeidstreningsprogram som henvender seg til to ulike målgrupper:

  • Den ene målgruppen er personer med nedsatt funksjonsevne, herunder de med fysiske utfordringer, hørsels- og /eller synshindringer, eller psykiske helseplager.
  • Den andre målgruppen er personer med innvandrerbakgrunn fra ikke-EU-land.

Felles for begge målgruppene er at de må ha høy utdannelse tilsvarende bachelor- / Master studier, de står utenfor arbeidslivet og de ønsker seg arbeidstrening i ordinær virksomhet. www.telenor.no/openmind/

?

Hvor er Telenor Open Mind lokalisert?

Vi holder til i Bærum, på Telenor Fornebu. Det er ca 15 min med bil fra Oslo Sentrum til Fornebu. 

Besøksadresse er : Snarøyveien 30, Bygg K (kun etter avtale)


www.telenor.no/openmind/kontakt/

?

Hvor lenge varer programmet?

Programmet har ett års varighet, dvs 12 måneder. Det er to måneder med introduksjon og kompetanseheving, samt UNIK, og deretter 10 måneder med arbeidstrening i Telenor eller hos en av våre samarbeidspartnere. Hvordan vårt program er lagt opp kan du lese mer om her:

www.telenor.no/openmind/modellen/

?

Hva er UNIK?

«UNIK som jeg er» er vårt eget coaching kurs som vi har rettighetene til, og som er blitt utarbeidet sammen med en coach. UNIK innebærer at du i fellesskap med andre deltakerne ved din oppstart, får coaching undervisning. Du lærer deg ulike teknikker som kan benyttes i ulike faser av livet ditt, og som i denne sammenheng er spesifikt rettet mot arbeidslivets krav og forventninger.

?

Hvor mange inntak har dere per år?

Vi har to inntak per år. Ett på våren og ett på høsten. Søknadsfrist og oppstartsdato publiseres på søknadssidene til våre målgrupper, og ellers ut i våre andre kanaler. Vi tar inn maks 10 personer til hver oppstart. www.telenor.no/openmind/

?

Hva slags kvalifikasjoner må jeg ha for å kunne starte som deltaker i programmet?

Dersom du tilhører målgruppe 1- funksjonshindret:

Du må ha høyere relevant utdannelse tilsvarende Bachelor-/ Master studier. Du må være tilknyttet NAV. Du må ha en funksjonshindring eller nedsatt funksjonsevne – som enten er fysisk, hørselsutfordring, synsutfordring, eller du har / har hatt en historikk innenfor psykisk helse.

Dersom du tilhører målgruppe 2- innvandrerbakgrunn:
Du må ha høyere relevant utdannelse. Beherske norsk og engelsk på et nivå som gjør det mulig å kommunisere med både arbeidsgiver, kollegaer og kunder.

Du må komme fra et «ikke EU-land». Du må ha høyere relevant utdannelse tilsvarende Bachelor-/Master studier, som er godkjent av NOKUT. Du må kunne kommunisere på norsk.


Felles for begge målgruppene er at du må møte hver dag, og følge kurs og undervisning.

?

Hvordan søker jeg inntak til Telenor Open Mind?

Dersom du tilhører målgruppe 1 – har en funksjonshindring eller nedsatt funksjonsevne - send en søknad via denne siden:
www.telenor.no/openmind/hvem-kan/funksjonshindret/.

Dersom du tilhører målgruppe 2 – innvandrerbakgrunn - følg denne prosessen:
www.telenor.no/openmind/hvem-kan/innvandrerbakgrunn/.

Du må få godkjent fra din NAV saksbehandler at du søker deg inn til vårt program. Vi samarbeider med NAV, og tar kun inn deltakere som er i NAV-systemet.

?

Får jeg lønn når jeg er i arbeidstrening?

Nei, deltaker får AAP (ArbeidsAvklaringsPenger) eller andre tilsvarende ytelser fra NAV så lenge man er i programmet.

?

Kan jeg som deltaker velge arbeidstreningsplass?

Målet er at vi skal kunne tilby deg en relevant arbeidstreningsplass. Dette kommer an på din kompetanse og din bakgrunn. Din utdannelse og erfaring skal matche med arbeidstrening, samtidig som du skal vise at du kan jobbe. Det er mulig å komme med ønsker. Det må i tillegg avklares angående ledig kapasitet på eventuelt ønsket avdeling.

?

Kan jeg bytte arbeidstreningsplass gjennom programmets varighet?

I utgangspunktet kan man ikke bytte arbeidsteningsplass underveis. Det er viktig å opparbeide seg relevant erfaring, skaffe seg et nettverk, få referanser og samtidig bygge på cv'en sin.
?

Programmet varer i ett år. Hva får jeg ved å være deltaker i deres program?

Du får mulighet til å opparbeide deg relevant erfaring i ordinært arbeidsliv, basert på din utdannelse og kompetanse. Du får kunnskap om norsk arbeidsliv. Du får muligheten til å skape deg et nettverk, bygge på din CV og skaffe deg referanser. Du får kompetanseheving og mulighet for personlig utvikling. Du får en helt unik mulighet!

?

Er jeg garantert jobb når jeg er ferdig med arbeidstrening?

Nei. Ingen av våre deltakere er garantert jobb eller fast ansettelse. Dette året handler om å opparbeide seg relevant arbeidserfaring, bygge seg et nettverk og aktivt søke jobb gjennom hele perioden. Det er ingen garantier for ansettelse, og det er ikke noe man kan kreve som deltaker. Vi oppfordrer deltakere til å være aktive jobbsøkere, og følger også opp dette underveis i perioden. Dette er også et krav fra NAV.

?

Finnes programmet andre steder i Norge?

Nei. Dette programmet er unikt for Telenor, og er bare tilgjengelig på Fornebu. Programmet er derfor aktuelt for arbeidssøkere som bor i Oslo, Akershus og omegn.

?

Jeg kan ikke jobbe mer enn 40% - er jeg da en aktuell kandidat for dere?­

Nei, dessverre. Våre deltakere må kunne jobbe 50% eller mer. De to første månedene av programmet tilsvarer en 80% stilling. Det er muligheter for individuell tilrettelegging, men et av våre krav er at deltaker må kunne jobbe minimum 50%.

?

Jeg har jobbet som sykepleier/baker/snekker/sjåfør tidligere, og lurer på om dette programmet er noe for meg?

Det er avhengig av hva du tenker deg? Vi tilbyr ikke disse arbeidsmulighetene i Telenor. Dersom disse fagområdene er noe du ønsker å fortsette å jobbe med, så er ikke vårt program aktuelt for deg.

Telenor og våre samarbeidspartnere er teknologibedrifter, så disse fagområdene er aktuelle: IT, IKT, Telecom, HR, Økonomi, Administrasjon, Salg, Nettverk, Business og Kommunikasjon o.l. Anbefaler deg å ta kontakt med oss for avklaring dersom noe fremdeles er uklart. www.telenor.no/openmind/kontakt/

?

Kan jeg søke jobb hos dere?

Nei. Vi tilbyr ikke jobb. Vi tilbyr arbeidstrening i ordinær virksomhet for våre to målgrupper som har utfordringer med å komme seg inn på det ordinære arbeidsmarkedet. Dersom det er ledig stilling i Telenor Open Mind vil det bli utlyst på følgende side: https://www.telenor.no/om/jobbitelenor/ og https://www.telenor.com/career/vacant-positions/

?

Jeg må ha kontakt med Telenor kundeservice, da jeg har problemer med mitt bredbånd, fasttelefon, mistet sim kort, trenger ny PUK kode, problemer med T-We o.l .

Telenor kundeservice kan nås her:
www.telenor.no/privat/kundeservice/

Om du ønsker å oppgi personlig informasjon når det gjelder din henvendelse så må du ta kontakt med Telenor kundeservice på chat. Den finner du her:
www.telenor.no/privat/kundeservice/kontakt/

Lurer du på om det er driftsfeil i ditt område? Det kan du sjekke her:
www.telenor.no/privat/minesider/open/driftsmelding/driftsmeldinger.cms

Gjelder det T-We:
www.telenor.no/privat/tv/t-we/

Glemt PUK kode /ønsker å bestille nytt SIM-kort eller tilsvarende må du logge deg inn på mine sider:
www.telenor.no/privat/

For bedriftskunder må pålogging gjøres via denne siden:
www.telenor.no/bedrift/