To hender holder et skjell

Om Telenor Open Mind

Vi vil åpne en dør til arbeidslivet.

Døråpner

Telenor Open Mind er et program for funksjonshindrede som ønsker arbeidstrening i ordninær virksomhet. Vi samarbeider med NAV Arbeidslivssenter Akershus, som en del av delmål 2 - satsingen i IA- avtalen mellom Telenor og NAV Arbeidslivssenter Akershusog tar inn deltakere på arbeidstrening i Telenor. Vi ansatte, er personer som med våre unike egenskaper og fortrinn, gjør alt for å åpne en dør til arbeidslivet for våre deltakere. Flere av våre ansatte har selv vært gjennom programmet, og ser på det som en viktig faktor. Programmet har vært en fast avdeling i Telenor siden 1996. 

Uten erfaring, får du ikke jobb. Uten jobb, får du ikke erfaring.

Det handler om å bryte den onde sirkelen, og se enkeltindividers ressurser.

Gruppebilde av de ansatte i Telenor Open Mind og Telenor Integration

Ambisjon

Vi har en ambisjon om å være en døråpner til arbeidslivet. Med det mener vi å gi et tilbud til ressurspersoner som står utenfor arbeidslivet, som har en fysisk funksjonshindring eller en historikk innenfor psykisk helse. Vi vil bidra til en holdningsendring og en alminneliggjøring av funksjonshindrede i arbeidslivet. 

En av våre suksessfaktorer er å gi deltakerne tid, ro og trygghet gjennom programmet, til å kartlegge og alminneliggjøre seg selv ut i arbeidslivet.

Rådgivningsorgan

Vi skal i tillegg fungere som et rådgivningsorgan for de som etterspør vår kompetanse og erfaring. Med over 20 års erfaring har vi mye å bistå med, og vi vil gjerne at flere skal bli "open minded".

Vi har en unik mulighet til å se situasjonen både fra arbeidsgiver og deltakernes synspunkt, siden flere av våre ansatte selv har vært gjennom programmet.

I tillegg har vi en global ambisjon med programmer i Telenor Sverige, Telenor Pakistan, Telenor India og Telenor Bulgaria.