«Da jeg møtte Knut Arild»

KrF-leder Knut Arild Hareide besøkte Telenor Fornebu forrige uke. Martin Fjellanger fra Open Mind-programmet fikk nærkontakt med den profilerte politikeren for å fortelle om hvordan han opplever å komme tilbake til arbeidslivet gjennom Telenors program.
Knut Arild Hareide ønskes velkommen av Berit Svendsen

​KrF-leder Knut Arild Hareide og hans følge ønskes velkommen til Telenor Norge av administrerende direktør Berit Svendsen. (Foto: Martin Fjellanger)

Martin Fjellanger har siden janar vært tilknyttet Open Mind. Førde-gutten skal etter noen tøffe år psykisk få arbeidshverdagen tilbake på skinnene. Den begavete fotojournalisten har sitt daglige arbeid i kommunikasjonsavdelingen, og delte sine erfaringer med KrF-lederen.

Betyr fantastisk mye

– Jeg ville understreke overfor Hareide og de andre hvor fantastisk mye det faktisk betyr for meg å ha en jobb her på Telenor, selv om helsa ikke spiller på lag med meg, forteller Martin.

Og han fortsetter:
– Telenor Open Mind har gitt meg en mulighet til å komme ut i jobb, samtidig som jeg får tid til å bli frisk og jobbe med meg selv.  Det er ikke hvilken som helst jobb heller, jeg får muligheten til å jobbe i en av Norges beste kommunikasjonsavdelinger, sammen med svært flinke mennesker.

bilde av Martin Fjellanger

Mestring og selvtillit

– Å få komme inn i Telenor har gitt meg både selvtillit og mestringsfølelse, noe som igjen bedrer den psykiske helsen. Jeg skulle ønske at mange flere fikk den samme muligheten som meg, og håper at myndighetene kan legge til rette for at også andre bedrifter følger i Telenors  fotspor. Dette var viktig for meg å formidle til Hareide, sier Martin.

Gjorde noe lurt hos Telenor

I tillegg til orienteringen hos Open Mind og Integration besøkte Hareide TSOC (Telenor Security Operation Center) og Telenors sikkerhetsmiljø,  og fikk en presentasjon av Telenors arbeid med Internett til alle – på trygt og sikkert vis. KrF-lederen og hans følge fikk dessuten møte deltakere i Telenor-programmene Telenor Open Mind og Telenor Integration som har sitt daglige virke i våre miljøer for sikkerhet og utbygging av mobilnett.

KRF-delegasjonen hører på Kenneth Langseth fra Telenor Open Mind

KRF-delegasjonen hører på Kenneth Langseth fra Telenor Open Mind (Foto: Martin Fjellanger)

Etter besøket i sikkerhetsmiljøet gikk turen videre til Telenor Expo for lunsjmøte  med orientering om Telenors inkluderingsagenda - illustrert ved ledelsen for Open Mind og Integration, samt Internett til alle ved nybegynnerkurs og arbeid mot digital mobbing gjennom Bruk Hue.

Dagrun Eriksen, Ingrid Ihme og Knut Arild Hareide smiler og ler (Foto: Martin Fjellanger)

Samfunnsansvar

Ingrid Ihme og Mina Khairalomoum kunne som ledere for Telenor Open Mind og Telenor Integration gi innspill til hvordan Telenors erfaringer kan nyttiggjøres av andre bedrifter og offentlige myndigheter. Ana Brodtkorp viste hvordan flere års holdningsskapende arbeid gjennom Bruk Hue gir gode resultater og nyttige erfaringer for å bygge større bevissthet også hos foreldre om digital mobbing.

Lars Bakken fronter Telenor Norges egne programtilnærming til den globale Telenor-visjonen om Internett til alle. Innsatsen der handler særlig om å trene de deler av befolkningen som ikke føler seg kompetent på smarttelefoner og nettbrett. Ambisjonen til Telenor Norge er å nå hele 500 000 nordmenn gjennom direkte kurstilbud, nettundervisning og trening av trenere. Slike trenere er folk i målgruppens nærmiljø, eksempelvis noens barn eller barnebarn. Ved hjelp av Telenors treningstilbud kan de bidra til digital inkludering av sine nærmeste.

Telenor og KRF-delegasjonen spiser lunsj (Foto: Martin Fjellanger)

Stolt av Telenor hjemme og ute

Ved avslutningen av besøket oppsummerte Hareide hvordan han, både ved dette besøket og under utenrikskomiteens reise til Myanmar oppfatter Telenors sterke og gode kultur som noe helt spesielt.  Telenor-kulturen om åpenhet og deling  var noe han hadde bitt seg merke i helt tilbake til sine dager som ansatt i Schibsted – et firma som på mange måter var konkurrent. Hareide avsluttet med rett ut å si: Vi er stolte av Telenor!