IA - Pris 2015 til Telenor Kristiansand

Onsdag 23. september 2015, var det en høytidelig seremoni i Kilden teater- og konserthus i Kristiansand. Det var tid for å dele ut årets IA- pris, både til en offentlig og en privat bedrift. Telenor fikk den private, og Flekkefjord Kommune fikk den offentlige.

NAV- Direktør i Vest-Agder, Elisabeth Blørstad, delte selv ut årets IA-pris på Kilden teater- og konserthus i Kristiansand. Hun uttalte at Telenor Open Mind var hovedgrunnen til at Telenor stakk av med seieren.

- Vi er opptatte av at IA-arbeidet skal lykkes og bære frukter. Telenor er i denne sammenhengen en høyst verdig vinner av årets IA-pris for Vest-Agder. - Det er spesielt lagt merke til etableringen av Telenor Open Mind. Et program som gir personer med nedsatt arbeidsevne en ny mulighet ved at de tas inn i bedriften gjennom et tiltak, og i stor grad ender opp med å ansette dem i faste stillinger.

Leder for Telenor Open Mind Kristiansand, Anja Dovland, har jobbet systematisk med sykefravær i flere år. Hun har etablert et godt samarbeid med NAV, bedriftshelsetjenesten og fastleger.

- Denne prisen henger høyt og betyr veldig mye for oss. Vi har jobbet hardt og lenge med å komme dit vi er i dag, da spesielt gjennom Telenor Open Mind. Vi er alltid på utkikk etter de beste medarbeiderne, og her tenker vi nok litt utradisjonelt, for vi rekrutterer nemlig både gjennom bemanningsbyrå, men også gjennom NAV. Saksehandlerne deres er sylskarpe på rekrutteringsprosessen, noe vi er godt fornøyd med. Vi spiller hverandre gode!

I tillegg setter vi inkludering høyt på dagsorden, og ønsker å være en døråpner inn i arbeidslivet, samt bidra til en holdningsendring. Vi er opptatt av å vise mangfold i praksis.

IA står for Inkluderende Arbeidsliv, og IA- rådet består av representanter for partene i arbeidslivet: NAV, NHO, LO, KS, Virke, Fylkesmannen, Akademikerne, Unio, Spekter og YS.

 Kriteriene for IA- prisen:

 • Inkludere flere personer med nedsatt funksjonsevne.
 • Redusere sykefraværet.
 • IA er godt forankret i partssamarbeid med IA- bedriften.
 • Kan fremstå som IA- fyrtårn.
 • Har vist stor vilje og evne til å tilrettelegge og gi sine ansatte mulighet til å stå i jobb 
Bilde av Elisabeth Blørstad, som deler ut IA-prisen 2015 til Telenor, representert ved Anja Dovland

Årets kandidater til IA - prisen:

 • A- larm
 • Telenor
 • Agder Politidistrikt
 • Stiftelsen Miljøfyrtårn
 • Nordic Dørfabrikk AS
 • Espiria Dvergsnes
 • Returkraft AS
 • Flekkefjord Kommune
 • Siri Kvina Kraftselskap

Det ble kåret en offentlig og en privat IA - pris vinner. Telenor fikk den private, og Flekkefjord Kommune fikk den offentlige.

Bakgrunn om Telenor Open Mind Kristiansand:

Telenor Open Mind har vært en fast avdeling i Telenor siden 1996. I januar 2015 ble det startet opp en ny avdeling i Telenor Kundeservice Privat i Kristiansand. Telenor Open Mind Kristiansand er et Arbeid med bistand - tiltak som i samarbeid med NAV tar inn deltakere fra Vest-Agder. Målgruppen er unge mellom 20 - 35 år.

Bilde av Anja Dovland og tre andre fra Telenor Kundeservice i Kristiansand