Krav

Alle kandidater må ha høyere utdanning tilsvarende Bachelor / Master studier innenfor aktuelle fagområder som IT, HR, økonomi, administrasjon, salg, nettverk, business og kommunikasjon.

Kandidater søker seg inn til programmet, ved å følge våre veiledninger på websiden. Det er ulike innsøkingsprosesser ut fra hvilken målgruppe man tilhører.

Telenor Open Mind bistår med tilrettelegging og jobbcoacher som følger opp den enkelte deltaker gjennom det ettårige- programmet, men det er et løpende samarbeid med NAV gjennom hele perioden.

Deltaker får støtte, individuell oppfølging og det legges stor vekt på personlig utvikling. Samtidig stiller vi krav og forventer en progresjon i utviklingen hos den enkelte.

Veiledningen bidrar til å kartlegge den enkeltes kompetanse og erfaring, samt evne og motivasjon til tilpasning, og videre arbeidstrening. Det er en forutsetning at deltaker søker jobb gjennom hele løpet, da det ikke er noen garantier om fast ansettelse i etterkant av programmets slutt. Det søkes om tilskudd til Mentor for perioden deltakeren er i programmet.

Veiviser for inkludering

Veiviser for inkludering er et resultat av samarbeidet mellom NAV og partene i IA-avtalen, og gir en oversikt over virkemidler som finnes fra NAV. Klikk her for å komme til veiviser for inkludering.

Dialog

Dialog med saksbehandler under hele perioden er en forutsetning for at deltakeren skal få best mulig evaluering og tilbakemelding. Den enkelte deltakers NAV saksbehandler vil motta oppfølgingsrapport en gang i kvartalet, som gir et bilde av nå- situasjon og plan for videre fremdrift.