NAV

Helt siden 1998 har NAV og Telenor Open Mind samarbeidet for å få personer med funksjonshindringer og behov for tilrettelegging ut i ordinært arbeid.

Telenor Open Mind bistår med tilrettelegging og jobbcoacher som følger opp den enkelte deltaker. Det er et løpende samarbeid med NAV gjennom hele perioden. Deltakeren får støtte, individuell oppfølging og det legges vekt på personlig utvikling. Samtidig stiller vi krav og forventer en progresjon i utviklingen hos den enkelte. Veiledningen bidrar til å kartlegge den enkeltes kompetanse og erfaring, samt evne og motivasjon til tilpasning.

Frem til 31.12.2016 er Telenor Open Mind et godkjent Arbeid med Bistand(AB)-tiltak, med tiltaksnummer: 2015/267950. Programmet videreføres som en del av delmål 2- satsingen i IA-avtalen mellom Telenor og NAV Arbeidslivssenter Akershus fra 1.1. 2017

 

rød NAV-logo på hvit bakgrunn

Dialog

Dialog med saksbehandler under hele perioden er en forutsetning for at deltakeren får best mulig evaluering og tilbakemelding. NAV saksbehandler vil motta oppfølgingsrapport på deltaker en gang i kvartalet, som gir et bilde av nå- situasjon og plan for videre fremdrift.