NAV

Helt siden 1998 har NAV og Telenor Open Mind samarbeidet for å få personer med funksjonshindringer og behov for tilrettelegging ut i ordinært arbeid.

Telenor Open Mind er et program for personer med nedsatt funksjonsevne som ønsker arbeidstrening i ordinær virksomhet. 

Kandidatene må ha høyere utdanning eller relevant arbeidserfaring som kompenserer for dette. Aktuelle fagområder er IT, Telecom, HR, økonomi, administrasjon, salg, jus, nettverk, business og kommunikasjon. 

Kandiatene søker selv på programmet, men innsøking må godkjennes av NAV-veileder i forkant. Programmet innebærer et to måneders onboarding - program med ulike sertifiseringer, og et coaching- kurs som er rettet spesifikt mot arbeidslivet. Deretter følger ti måneder med arbeidstrening i en avdeling i Telenor, eller hos en av våre samarbeidsbedrifter. 

Telenor Open Mind bistår med tilrettelegging og jobbcoacher som følger opp den enkelte deltaker. Det er et løpende samarbeid med NAV gjennom hele perioden. Deltakeren får støtte, individuell oppfølging og det legges vekt på personlig utvikling. Samtidig stiller vi krav og forventer en progresjon i utviklingen hos den enkelte. Veiledningen bidrar til å kartlegge den enkeltes kompetanse og erfaring, samt evne og motivasjon til tilpasning.

Fra 1.1. 2017 ble programmet videreført som en del av delmål 2- satsingen i IA-avtalen mellom Telenor og NAV Arbeidslivssenter Akershus

 

rød NAV-logo på hvit bakgrunn

Dialog

Dialog med saksbehandler under hele perioden er en forutsetning for at deltakeren får best mulig evaluering og tilbakemelding. NAV saksbehandler vil motta oppfølgingsrapport på deltaker en gang i kvartalet, som gir et bilde av nå- situasjon og plan for videre fremdrift.