Telenor Open Mind Kristiansand

Vi vil åpne en dør til arbeidslivet.

Telenor Open Mind har vært en fast avdeling i Telenor siden 1996, og i januar 2015 startet vi en ny avdeling i Telenor Kundeservice i Kristiansand. 
Telenor Open Mind Kristiansand samarbeider med NAV, og tar inn deltakere fra Vest-Agder.

Varigheten på tiltaket er et år. 

Ta kontakt med leder Anja Dovland og Nav Vest-Agder for mer informasjon. 

Bilde av Telenor-bygget i Kristiansand

Ambisjon

Vi har en ambisjon om å være en døråpner til arbeidslivet, og bidra til en holdningsendring. Vi er opptatt av å vise mangfold i praksis, og være en døråpner for deg som vil ut i arbeid. 

Hvem kan søke?

Telenor Open Mind er et tilbud til ressurspersoner som står utenfor arbeidslivet, som har en fysisk funksjonshindring, en historikk innenfor psykisk helse eller til "drop-outs".

I løpet av deltakelsen i programmet vil du opparbeide deg verdifull kunnskap og arbeidserfaring innenfor Telenor Norges Kundeservice avdeling i Kristiansand.

Det er en forutsetning at du er motivert og ønsker å komme deg ut i arbeid. I tillegg må du før inntak til programmet ha vært gjennom en avklaring med NAV. Vi er et AB- tiltak som NAV må godkjenne at du søker deg inn til.

Hvordan søke?

For ytterligere informasjon om søknadsprosessen, ta kontakt med leder Anja Dovland på epost eller telefon.

Epost: Anja-Dovland.Tharaldsen@telenor.com

Mobiltelefon: 975 17 813

Bilde av Anja Tharaldsen