Mangfold og inkludering

Telenor Norge er en av landets største arbeidsplasser. Med en historie som strekker seg tilbake til 1850 – tallet har vi rike tradisjoner med et arbeidsfellesskap der medarbeiderne hver eneste dag ser hvordan deres innsats er med på å forme samfunnet.

Våre medarbeidere besitter spisskompetanse på mange ulike områder.

Flyfoto av Telenors hovedkontor på Fornebu

Vi vil ha de beste folkene, og det krever at Telenor Norge som arbeidsgiver ser potensialet der mange andre fortsatt stopper opp ved begrensningene. Vi mener at en stor norsk arbeidsplass bør avspeile mangfoldigheten i dagens norske befolkning ved å rekruttere arbeidstagere med innvandrerbakgrunn. I en mer globalisert verden er den flerkulturelle medarbeideren en vesentlig bidragsyter for å bygge levedyktige organisasjoner og bedrifter.

Vi ønsker at Telenor Norge skal være et inkluderende arbeidsfellesskap.