Telenor Integration samarbeider med NAV Tiltak Oslo om rekruttering av deltakere til Telenor Integration programmet. NAV Tiltak Oslo fungerer som et bindeledd mellom Telenor og NAV, mens det er deltakernes NAV-kontor som følger opp deltakerne i tett dialog med deres mentor hos Telenor. 

rød NAV-logo på hvit bakgrunn

Hvordan søke plass i Telenor Integration

For å søke om plass i Telenor Integration programmet må du være registrert som arbeidssøker hos NAV. Du må henvende deg til NAV-kontoret i din bydel/kommune, og avklare med din saksbehandler at du ønsker å søke om opptak i Telenor Integration programmet. Det er din saksbehandler som videreformidler din søknad og CV til Toril Marstrander ved NAV Tiltak Oslo. Aktuelle kandidater vil deretter bli koblet til Telenor etter en grundig avklaring.