Telenor Integration er et tilbud til arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn fra ikke europeiske land med høyere relevant utdanning og arbeidserfaring.

Deltakerne må beherske norsk og engelsk på et nivå som gjør at det er mulig å kommunisere med både arbeidsgiver, kollegaer og kunder. Arbeidssøkere får mulighet til å få relevant erfaring utfra utdanning og kompetanse, få kunnskap om norsk arbeidsliv og skaffe seg nettverk. Programmet tar sikte på å tilføre Telenor ressurser med internasjonal kompetanse.

Programmet gjennomføres i Telenors lokaler på Fornebu, og man må søke seg inn via NAV. Programmet er aktuelt for arbeidssøkere som bor i Oslo og Akershus. Inntak skjer 2 ganger per år. I mars/april og september/oktober.

Inntak

Neste oppstart er 20.mars 2018, og inntaket til den oppstarten er avsluttet.
Søknadsfrist til høstens inntak vil bli publisert her, på et senere tidspunkt. Søknad og CV sendes til NAV Tiltak Oslo i forkant av denne datoen.