Hvem kan søke?

Telenor Integration er et tilbud til arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn fra ikke europeiske land med høyere relevant utdanning og arbeidserfaring.

Deltakerne må beherske norsk og engelsk på et nivå som gjør at det er mulig å kommunisere med både arbeidsgiver, kollegaer og kunder. Arbeidssøkere får mulighet til å få relevant erfaring utfra utdanning og kompetanse, få kunnskap om norsk arbeidsliv og skaffe seg nettverk. Programmet tar sikte på å tilføre Telenor ressurser med internasjonal kompetanse.

Programmet gjennomføres i Telenors lokaler på Fornebu, og man må søke seg inn via NAV. Programmet er aktuelt for arbeidssøkere som bor i Oslo og Akershus. Inntak skjer 2 ganger per år. I mars/april og september/oktober.


Inntak

Søknadsfrist til neste oppstart er 4. september. Søknader sendes til NAV Tiltak Oslo, som videreformidler det til vår jobbcoach. Aktuelle søkere blir kalt inn til et informasjonsmøte hos NAV Tiltak Oslo i etterkant av søknadsfristen. 


Oppstartsdato for neste kull er 9. oktober.