Handling skaper holdning

Samfunnsansvar handler om å strekke seg enda lenger enn lover og forskrifter krever av oss, og innenfor mangfold og inkludering er det virkelig et behov.

Store grupper som ønsker å bidra i samfunnets verdiskaping holdes utenfor og blir en uutnyttet ressurs i arbeidslivet.

Telenor jobber for å være en del av løsningen på disse utfordringene, som igjen bidrar til å gjøre Telenor til en mer spennende og mangfoldig arbeidsplass. Telenor ønsker å gjøre en forskjell, og ikke bare prate om det. Inkludering av mennesker til arbeidslivet i Norge gjøres ved handling og gode aktiviteter.

Telenor ønsker å rekruttere fra hele befolkningen, og ved å ha Telenor Integration programmet viser man ansvar og vilje til å gjøre en forskjell.

Dame blåser såpebobler

Vinn-vinn-vinn

Telenor Integration er basert på vinn-vinn-vinn aspektet; altså det at bedriften vinner ved at de får tilgang til god arbeidskraft, deltageren vinner ved å få muligheten til å vise seg frem for arbeidsgiveren, og for samfunnet som får brukt tilgjengelig arbeidskraft til å løse flere arbeidsoppgaver eller bidra til å skape flere verdier.

Det handler om å skape et kontaktnett, få frem de gode eksemplene, og å skape rollemodeller som kan være døråpnere for andre.

Telenor Integration prøver å være inspirasjon i arbeidet med å øke bedriftens tilgang til høyt kvalifisert arbeidskraft, og for å styrke mangfoldet i næringslivet.
Siden 2010 har vi vist at dette fungerer ved hjelp av Telenor Integration sine deltagere.