Arbeidstrening

Telenor Integration er et program der arbeidssøker er på arbeidstrening i regi av NAV med Telenor som arbeidsplass. I løpet av programmet vil deltager opparbeide seg verdifull kunnskap og reell arbeidserfaring, og øke sine muligheter til å skaffe seg relevant arbeid. Flere av personene som har deltatt i programmet har fått jobb både i og utenfor Telenor.

Todelt program

Del 1: 2 måneder med kartlegging, opplæring og innføring. Ulike kurs om; prosjektarbeid, kommunikasjon samt innføring i norsk arbeidslivskultur. 

Del 2: Inntil 10 måneder med arbeidstrening hvor deltager får opplæring og oppfølging, og jobber i en avdeling i Telenor.

Programmet gjennomføres i Telenors lokaler på Fornebu. 

Deltager må beherske norsk og engelsk på et nivå som gjør at det er mulig å kommunisere med både arbeidsgiver, kollegaer og kunder.