Fikk tilbake troen på seg selv!

Den blide sørlendingen, Kurt Nielsen, startet som deltaker i Telenor Open Mind programmet, høsten 2012.
Kurt Nielsen og Ingrid Ihme smiler

(Redaktørens anmerkninger: Vi gjør leseren oppmerksom på følgende. Artikkelen er publisert tidligere, og er noe utdatert på grunn av endringer i Telenor Open Mind, som trådte i kraft i 2017.)

I ungdommen fikk Kurt Nielsen, (47), ødelagt ryggen sin i en ulykke, og det har plaget ham hele livet, men det var først da han i voksen alder fikk diagnosen Fibromyalgi, at det eskalerte. Han fikk mye kroniske smerter, som man ikke kan se på han. Kurt holdt ut i arbeidslivet i flere år, før han til slutt måtte erkjenne for seg selv at det ikke lengre gikk. Han kom dermed inn i NAV-systemet, og det skulle ta sin tid før han kom tilbake til arbeidslivet. Likevel var han fast bestemt på at han skulle tilbake, selv med 'hull på cv`n'.

- Det er vanskelig å komme tilbake i jobb, når man har vært utenfor noen år. Man får hull i cv`n som ikke alltid kan forklares på en enkel måte. Det oppstår utfordringer når man søker på jobber. Man blir rett og slett ikke kalt inn på intervju. Det ender ofte med at man blir oppgitt. Det er ikke lett å fortsette å være ressurssterk i en slik sammenheng, forteller Kurt.

Kurt er ikke en person som gir opp så lett. Han fortsatte å søke jobber, og var i aktiv dialog med NAV. Til slutt var det saksbehandleren hans hos NAV som tipset han om Telenor Open Mind programmet.

- Jeg søkte flere jobber før jeg startet som deltaker i Open Mind programmet, men jeg fikk ikke noe napp. Enten var jeg overkvalifisert, eller så var jeg for 'gammel', eller hadde for dårlig utdannelse. Det var en tøff periode, forteller Kurt.

En ny start

Etter at saksbehandleren tipset han om programmet, var han ikke sen om å søke seg inn. Han måtte gjennom en intervjuprosess, og startet som deltaker i september 2012. Kullet bestod av fem personer, og gjennom de to første månedene, fikk deltakerne undervisning i noen moduler av datakortet, og gruppen tok i fellesskap del i coaching kurset - Unik som jeg er!

- Det var ulike personer, og personligheter å forholde seg til. Det var ikke lengre bare meg selv å ta hensyn til, man må ta hensyn til hele gruppen. Man lærer seg fort å bli uredd, forteller Kurt.

Gjennom den første to måneders perioden lager de enkelte deltakerne profiler på seg selv sammen med jobbkonsulentene, som deretter sendes ut til ulike avdelinger internt i Telenor, og til eksterne samarbeidspartnere. Man prøver så langt det er mulig å matche interesser med utdanning, og finne riktig sted for arbeidstrening.

Kurt hadde ikke så høy utdannelse, men derimot mye praktisk arbeidserfaring, og en teknisk bakgrunn. I tillegg en allsidig erfaring innenfor kjøp og salg. Denne arbeidserfaringen kom til særdeles god nytte, da Kurt etter kursperioden på to måneder, fikk tilbud om arbeidstreningsplass i Telenor ASA. Der jobbet han med innkjøp for Telenor Konsern, samt IT support for Telenor ASA i Bangkok.

- Jeg fikk tilbake troen på meg selv, og fikk den bekreftelsen jeg trengte. Jeg var ikke så 'utdatert' som jeg tidligere hadde fått følelsen av. Jeg ble utfordret, og det gav meg et positvt løft, forteller Kurt med et smil.

Etter 11 måneder med arbeidstrening i Telenor ASA, ble arbeidstreningsplassen overflødig, og Kurt gikk videre til Telenor Norge AS, Technology - Rollout, Mast & Towers. Der jobbet han med dokumentkontroll av alle typer antenneanlegg i og på bygg, i master og tårn, samt kundefinansierte repeater anlegg (dersom kunden ønsker et bedre signal i sitt bygg for bedre dekning innendørs). I tillegg til AutoCAD tegninger for ny Telenor standard for antenneinfestninger.

Erfaring førte til ansettelse

Gjennom hele programmets varighet blir deltakerne fulgt opp av jobbkonsulenter. Det er jobbkonsulenten som tar dialogen med NAV, skriver rapporter, lager planer for videre løp sammen med deltakeren og leder på arbeidstreningsplassen. Det er jevnlige møter, dialog og rapportering. Det legges vekt på personlig utvikling, og at deltakeren bidrar med egne mål for arbeidstreningen. Samtidig er oppfølgingsbehovet for hver deltaker, ulikt. Noen ønsker tettere oppfølging enn andre.

- Det var en stor fordel å slippe den direkte kontakten med NAV. Det at jobbkonsulenten min tok den jobben, gjorde det lettere for meg å få det på avstand, og ikke minst slippe den ekstra belastningen, sier Kurt. Man får muligheten til å fokusere på selve arbeidstreningen, det å skape et sosialt miljø med kollegaer, og bare være på jobb, som en vanlig arbeidstaker.

Gjennom hele arbeidstreningsperioden søkte Kurt etter jobber eksternt. Deltakerne blir sterkt oppfordret til å gjøre dette gjennom hele programmets varighet . Det arrangeres blant annet CV/Skrive søknad - kurs i starten av programmet, og de deltakerne som ønsker det, kan få tettere oppfølging på denne delen. Det er nemlig ingen garantier om fast ansettelse etter to årig deltakelse i programmet. Kurt er en av de iherdige, og etter sin aktive jobbsøking, fikk han tilbud om jobb utenfor Telenor.

- De siste 6-7 månedene av arbeidstreningsperioden søkte jeg flere jobber, og jeg fikk mye positiv respons. Det var en markant forskjell fra tidligere, så det var interessant å observere denne forskjellen. Jeg fikk til og med tilbud om fast jobb utenfor Telenor, sier Kurt.

- Men jeg likte meg så godt her i MAST & TOWERS, så jeg valgte en løsning hvor jeg kunne fortsette i jobben som innleid gjennom Proffice. Jeg er utdannet teknisk tegner, og i min avdeling var det behov for teknisk forståelse og tegnekompetanse. Min AutoCAD bakgrunn fra skipsindustrien, og kjennskap til stål fra tidligere, var nok en av grunnene til at jeg fikk tilbud om ansettelse, kan Kurt fortelle.

Arbeidstrening er nøkkelen til suksess

- Arbeidstrening i Telenor eller i en av våre samarbeidsbedrifter, handler primært om arbeidstrening. Deltakerne stiller sterkere i søknadsprosesser, dersom de kan vise til eksisterende praksisjobb, i tillegg får de et godt nettverk og opparbeider seg gode referanser. Uten erfaring får du ikke jobb. Uten jobb, får du ikke erfaring, kan Ingrid Ihme, Direktør for Telenor Open Mind fortelle.

- Det at man får arbeidstrening, gjør at jeg på det sterkeste kan anbefale dette til andre! Det er mye lettere å få jobb, når du kan vise til reell arbeidstrening på cv`n, og attpåtil i en stor bedrift som Telenor. Dersom du ønsker det, får du tett oppfølging av jobbkonsulentene, og det er lett å kontakte dem for spørsmål eller andre ting som skulle dukke opp underveis. Gjennom hele programmet fikk jeg følelsen av å være en viktig person; jeg som person betydde noe! Og jeg fikk tilbake troen på meg selv, kan Kurt fortelle med et smil.

- Telenor Open Mind programmet er et Arbeid med bistand - tiltak, og vi samarbeider tett med NAV. Men det at vi er et arbeidstreningstiltak inne i en stor bedrift som Telenor, det tror vi er nøkkelen til vår suksess, forteller Ihme. Men vi har ikke muligheten til å ta i mot alle! Vi har krav om kompetanse, og vil ha rett match, selv om det til gjengjeld er uavhengig av din funksjonshindring, sier Ihme.