- Et tiltak etter mitt hjerte

Det var et stort oppmøte på Kjøita i Kristiansand, da Telenor Kundeservice sto for den den offisielle åpningen av Telenor Open Mind Kristiansand.

Til stede var blant andre varaordfører Jørgen Kristiansen (KrF), Fylkesdirektør for NAV Vest-Agder; Elisabeth Blørstad, sjef for NAV Kristiansand; Elisabeth Engemyr, Direktør for Telenor Open Mind; Ingrid Ihme, samt ledelsen fra Telenor Kundeservice og deltakerne fra Telenors kundesenter i Kristiansand.

Stort oppmøte: Foran fra venstre: Programdeltakerne, Kompetanseutvikler Rita Rosseland, NAV-direktør Elisabeth Blørstad og sjef for NAV Kristiansand Elisabeth Engemyr. Foran fra venstre: Anja Tharaldsen, varaordfører Jørgen Kristiansen, direktør for Telenor Open Mind, Ingrid Ihme. Bak f.h. HR Kundeservice, Hilde Gelert, kundesenterleder Helge Hallingby og Tor W. Fjeld. Foto: Simon Eriksen Valvik.

Foran fra v: Programdeltakerne, Kompetanseutvikler Rita Rosseland, NAV Direktør Elisabeth Blørstad og sjef for NAV Kristiansand Elisabeth Engemyr. Foran fra v: Anja Dovland, Varaordfører Jørgen Kristiansen, Direktør for Telenor Open Mind, Ingrid Ihme. Bak f.h. HR Kundeservice; Hilde Gelert, Kundesenterleder Helge Hallingby og Tor W. Fjeld. Tekst og Foto: Simon Eriksen Valvik.

Telenor Open Mind er et program som i samarbeid med NAV, og som har som mål å gi alle like sjanser til et arbeid.

Varaordfører Jørgen Kristiansen (KrF) roser tiltaket og sier at det ligger hans hjerte nært.
- Jeg er glad for at Telenor Kristiansand blir første stopp på veien når Open Mind-konseptet skal prøves ut utenfor Fornebu. Menneskeverd og likeverd er noe som ligger dypt i det norske folk. Dette programmet løfter mennesker som trenger en ny sjanse, sier Kristiansen.

Ansvarlig for implementeringen av Telenor Open Mind i Kristiansand, Fagansvarlig og Teamleder Anja Dovland, har gledet seg lenge til denne dagen. 

- Telenor Kundeservice i Kristiansand er på jakt etter de beste medarbeiderne. Dette programmet er formet til kundeservice og følger de samme rekrutteringskravene som vi ellers setter via Proffice. Det kan være ulike grunner til at folk havner utenfor arbeidslivet. Open Mind-programmet i Kristiansand ønsker å bidra med å få folk ut i arbeid, forklarer Dovland.

Direktør for Telenor Open Mind, Ingrid Ihme, har også gledet seg lenge.  

- Jeg er utrolig stolt av den jobben Anja har gjort. Hun har virkelig stått på for å få dette til. Nå ser jeg frem til å følge programmet i Kristiansand. Det er gøy at vi nå skal jobbe med en annen gruppe mennesker enn vi har gjort på Fornebu, sier Ihme. 

Telenor Open Mind Kristiansand er et Arbeid med bistand (AB)-tiltak som i samarbeid med NAV tar inn deltakere i Vest-Agder. 

- Jeg ønsker å takke både NAV i Vest-Agder og NAV Kristiansand, samt Kundeservice i Telenor som ønsket å satse på dette programmet. Det betyr mye for oss, avslutter Ihme.