Hvem kan søke?

Vi er opptatt av å vise mangfold i praksis, og være en døråpner for deg som vil ut i arbeid.

Vi er opptatt av muligheter, ikke hindringer

Telenor Open Mind er et tilbud til deg som har en fysisk funksjonshindring, en historikk innenfor psykisk helse, eller hørsels- og /eller synshindring. I løpet av programmet vil du opparbeide deg verdifull kunnskap og arbeidserfaring.

Blid dame holder skilt med teksten "People"

Bruk dine ressurser på best mulig måte

Det er en forutsetning at du har høyere utdannelse, og ønsker å delta i arbeidstrening. Din saksbehandler må godkjenne at du søker deg inn til programmet. Fra januar 2017 har vi et samarbeid med NAV Arbeidslivssenter i Akershus.

Inntak

Vi har to inntak per år, men søknader tas i mot hele året. Intervjuer skjer i forkant av inntakene. 

Søknadsfrist til vårt neste inntak er 15. februar 2018.