Historien om Open Mind

En trailertilhenger holdt på å velte over bilen til Eiliv Mæhle. Det skjedde i en sving i en tunnel. Bilen var millimeter fra å bli knust

Nesten-ulykke ble til lykke

Bilde av grunnleggeren av Open Mind

Etter den sjokkartede nestenulykken prøvde han å forestille seg et arbeidsliv lenket til en rullestol. Ville noen ha bruk for ham? Hva med hans brennende interesse for data? Ville det være mulig å få jobb?

Daværende administrerende direktør i April Data gjorde mer enn å tenke. I 1994 startet han et prosjekt for å få funksjonshindrede ut i arbeid.

  • Telenor videreførte prosjektet etter oppkjøpet av April Data i 1996
  • Handicap-programmet (HCP) ble da en permanent avdeling i Telenor
  • 250 deltakere har fått muligheten til å gjennomføre programmet
  • Over halvparten av disse deltakerne, har kommet ut i ordinært, lønnet arbeid.
  • Det offentlige har spart mange millioner kroner i uføretrygd
  • HCP skiftet navn til Telenor Open Mind i 2007
  • I 2010 startet vi et eget program som heter Telenor Integration, og som retter seg mot innvandrere med høy kompetanse fra land utenfor Europa. 
  • Hvorfor har vi disse to programmene? Fordi vi tror at begge disse gruppene møter mange av de samme fordommene, og sliter med å få innpass i arbeidslivet. Handling skaper holdning.
  • Vi har en global ambisjon, og per i dag er det flere Telenor land som har sitt eget program, eller har gjennomført prosjekter for å skape økt oppmerksomhet rundt funksjonshemmedes rett til deltagelse i arbeidslivet.

Siden 1998 har vi hatt et samarbeid med NAV. Telenor Open Mind er en del av avtalen om inkluderende arbeidsliv som Telenor har signert.