Arbeidstrening

I løpet av programmet vil deltaker opparbeide seg verdifull kunnskap og reell arbeidserfaring, og øke sine muligheter til å skaffe seg relevant arbeid. Flere av personene som har deltatt i programmet har fått jobb både i, og utenfor Telenor.

Ingen er garantert jobb! Det er derfor en integrert del av hele programmet at deltakeren søker jobber underveis.

Programmet er todelt:

Del 1: To måneders onboarding program med ulike sertifiseringer, og coaching rettet mot arbeidslivet. Kartlegging og jevnlig oppfølging. Denne perioden gjennomføres i Telenors lokaler på Fornebu i Bærum.

Del 2: 10 måneder med arbeidstrening hvor deltaker får opplæring og oppfølging. Deltaker har arbeidstrening i en avdeling i Telenor, eller i en av våre samarbeidsbedrifter. Jevnlig oppfølging, og rapporteringer til NAV. Denne perioden kan etter avtale gjennomføres andre steder enn på Fornebu.

To personer ser på et ark på en pult