Telenor Status Teknologi-Norge Smart kommune er blitt et begrep på kommuner som har et bevisst forhold til hvordan de tar i bruk IKT som hjelpemiddel for å effektivisere driften.

Veikart for smartere kommuner

Er din kommune smart? Dette spørsmålet bør du som politiker eller medarbeider stille deg av flere grunner. Myndighetene stiller krav om økt effektivitet. Gapet mellom forventninger til tjenester og service øker mer enn statens overføringer, og attraktiviteten ved å bo og arbeide i kommunen avhenger av hvor digitalisert den er.
illustrasjon

IKT-hjelp for effektivisering

Smart kommune er blitt et begrep på kommuner som har et bevisst forhold til hvordan de tar i bruk IKT som hjelpemiddel for å effektivisere driften. Da snakker en ikke om å ha flest mulig terminaler og duppeditter tilgjengelig, men en samlet plan på hvordan en bruker digitale verktøy for å fjerne tidstyver i den kommune hverdagen, men også for å gjøre service og tilgjengeligheten overfor brukerne bedre.
Det er særlig innenfor tre områder kommuner har mye å hente på å digitaliserer hverdagen. 

Smarte kommuner er attraktive

En annen gevinst av å ta i bruk teknologi og jobbe smartere, er at kommuner som er langt fremme på dette området både er mer attraktive å bo og arbeide. Dette kommer klart frem i den store undersøkelsen om Smart kommune som Telenor fikk gjennomført tidligere i år.
Undersøkelsen viser også at innbyggerne har forventninger om at kommunen drives effektivt og moderne. Den bekrefter også at det er stor variasjon mellom kommunene i å ta i bruk digital teknologi. Et første steg for en smart kommune er å ha overordnet strategi på hvordan dette gjøres. De fleste kommunene har i dag ikke egen kompetanse til å gjennomføre dette løpet. Mange kommuner ønsker seg derfor en partner med på laget. Telenor samarbeider i dag med svært mange kommuner om å lage en digital strategi.
Sammen lager de et rammeverk basert på kommunens behov.
Tilbakemeldingen fra kommuner som har tatt i bruk smarte løsninger er at de:
  • effektiviserer arbeidsprosesser
  • reduserer kostnader og kompleksitet
  • får en bedre dialog mellom kommunens ansatte, innbyggere og næringsliv
Smarte kommuner er kommet for å bli. Myndighetene stiller klare krav til at kommune-Norge får mer effektive tjenester og ytelser, innbyggere og næringsliv ønsker å forholde seg digitalt til kommunene slik de gjør ellers i samfunnet, og smarte kommuner kan frigjøre ressurser til å bli et enda bedre sted å bo og arbeide.