Telenor Status Teknologi-Norge I 2015 ble nye retningslinjer for personvern innført i alle våre markeder.

Telenors retningslinjer for personvern

I 2015 ble nye retningslinjer for personvern innført i alle våre markeder. Oversikten viser hva vi står for i møte med den enkelte kunde, forretningspartnere og ulike lands myndigheter.
jenter snakker sammen og holder en iPad

Vår personvernsposisjon

Våre retningslinjer for personvern forklarer hvilke opplysninger vi samler inn om kunden, når han eller hun bruker våre tjenester. De sier også noe om hvorfor og hvordan vi innhenter informasjonen, og hvordan vi deler den med andre. Kunden har alltid rett til å finne ut nøyaktig hvilke data vi har lagret, og kan be oss om å korrigere eller slette unøyaktige opplysninger.

Personopplysninger

Alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en person er personopplysninger. Telenor er forpliktet til å behandle og beskytte personopplysninger i henhold kundenes interesser. Vi gjør dette slik lovverket bestemmer i hvert enkelt land. Dersom Telenors egne retningslinjer er strengere, gjelder retningslinjene våre framfor lovverket. I Norge retter vi oss etter personopplysningsloven og ekomloven. Telenors retningslinjer er i tråd med det norske lovverket, hverken strengere eller svakere for personvernet.

Forsvarlig bruk

I møte med digitale muligheter og våre kunders ønsker og erfaringer, vet vi at det ikke er tilfredsstillende å la persondata ligge ubenyttet. Dermed handler våre retningslinjer både om beskyttelse, men også om forsvarlig anvendelse av opplysningene. Vi forplikter oss til å bruke personopplysningene på en måte som skaper merverdi for våre kunder. Kort sagt, kundene skal vite om databruken, og oppleve bedre og mer personlig tilpassede tjenester.