Operasjon dekning

operasjon dekning
Dekningsdirektør Bjørn Amundsen er kanskje den som kjenner Norges geografi best. Hvert år kjører han 80.000 km på kryss og tvers i hele landet for å påse at mobilnettet lever opp til kundenes forventninger. Og aldri før har forventningene vært større.
«Still den mannen et spørsmål om Norges geografi, og Bjørn vet svaret». «Han kjenner hver holme og hver tue som sin egen lomme». «Det er få som har vært i så tett kontakt med lokalbefolkningen på så mange steder som han.» Dette er bare noe av det som har blitt sagt om Bjørn Amundsen.

Hans regelmessige reising i Norge og en årlig dekningsturné har blitt hans varemerke.

– Det er veldig krevende å drive mobilnett i et langstrakt land som Norge. Telenor har over 7500 basestasjoner i nettet, og de befinner seg innerst i fjorder og på høye fjell. Alle stedene trenger tilsyn, vedlikehold og oppgraderinger. For å ivareta disse forpliktelsene har vi et driftssenter som overvåker mobilnettet 24 timer i døgnet, forklarer Amundsen. Dette alene er ikke nok. For å få førstehånds kunnskap om lokale forhold i mobilnettet, reiser han til hver krik og krok i landet. Da får Amundsen se med egne øyne hvilke områder som har tilfredsstillende mobildekning, og hvor det er nødvendig med oppgraderinger.
– Det er tidkrevende, men vel verdt tiden det tar.

Rekordvekst på fem år

Telenors investeringer i mobilnettet beløper seg til 4 milliarder hvert år, og målet er klart: På landsbasis vil Telenor bygge ut 4G til 99,8 prosent av befolkningen i løpet av 2017.

– Vi bygger ut kommune for kommune fortløpende. Når arbeidet er ferdig, vil vi ha 4G på 7500 basestasjoner. Fjerde generasjons mobilnett (4G) vil dermed være like stort i utbredelse som 2G-nettet, som ble etablert i 1993. Den gang var datahastighet på 30-40 Kbit/s stort, mens nå oppnår vi teoretiske hastigheter på opptil 300 Mbit/s. Det en milepæl få trodde var mulig.

– Så da 4G-nettet ble lansert i 2012, hadde du ikke trodd at det ville bli like stort som 2G på fem år?
– Aldri i verden. Det er først nå siste året jeg har trodd det var mulig.

Mer fart

I oktober 2016 var Amundsen ute på sin årlige dekningstur. Oppdraget var å se hvor langt 4G-utbyggingen har kommet. Cirka 10.000 km ble tilbakelagt i bilen – fra Kristiansand i sør til Vadsø i nord. Underveis møtte han kunder, næringsliv, journalister og ordførere.

– Kravet til mobildekning og fart har aldri vært større. Mange mener dekning er viktigere enn vei, vann og kloakk. Samfunnet belager seg på at Telenors mobilnett leverer skikkelig og fungerer optimalt, oppsummerer han.

Slik er det ikke overalt. Amundsen minner om at det å sørge for vei- og arealdekning på 4G i et kupert land som Norge, er en kjempestor oppgave.

– Det er fortsatt et stykke igjen før alle veier i Norge har skikkelig dekning, men mobilnettet er i stand til å levere veldig høye hastigheter. Mange steder har Telenor størst utbredelse av 4G+. Telenor har valgt en utbyggingsmetode med radiosendere for to frekvensbånd i alle basestasjoner fra start. Det innebærer høyere hastighet for kundene på mobilen, sier Amundsen.

Ut av isolasjonen

På de lange bilturene blir det god tid til å tenke over mobiltilbudet i Norge.
– Konkurranse i mobilmarkedet er vel og bra, men det blir ikke god dekning overalt hvis hver enkelt basestasjon skal lønne seg. Han strekker seg likevel langt for å imøtekomme folks ønsker. Mange steder inngår han spleiselag med kommuner for å realisere drømmen om dekning.

– Vi tilbyr kommunene samarbeidsprosjekter i grisgrendte områder. Vår erfaring er at etterlengtet mobildekning gir store ringvirkninger lokalt i form av muligheter for hjemmekontor og bedre vilkår for bedrifter. Dekning er avgjørende for å løfte små lokalsamfunn ut av isolasjon og gjøre det til mer attraktive plasser å bo og jobbe i.

Bjoa i Rogaland fikk mobildekning gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Vindafjord kommune og Telenor. Mobildekning var avgjørende for at et hundepensjonat i kommunen kunne fortsette driften.

Nærøyfjorden i Sogn og Fjordane fikk mobildekning etter at fastnettet via sjøkabel ble ødelagt. Uten dekning gikk kommunikasjonen med omverdenen ved å lyse med lykt til en båt som kjørte forbi to ganger daglig.

– Det er klart, når du kommer inn der da, og etablerer mobildekning i sånne områder, så skjønner du hva dette betyr for folk. Klart det gjør inntrykk.

– Hva sier du til alle som er utålmodige og krever bedre dekning med en gang?
– Målet er å bygge internett til alle, og vi skal være folks foretrukne digitale partner. Telenor er med på det tidligere fiskeriminister Helga Pedersen sa om at det skulle være «lys i husan». Vi muliggjør faktisk «lys i husan», avslutter Amundsen.