Vil gjøre Kongsberg sykehus til Norges smarteste lokalsykehus

Kongsberg
Helseteknologien er i rask utvikling og teknologiske nyvinninger gjør det i dag mulig å diagnostisere og behandle pasienter for svært mange sykdommer fra hjemmet, i ambulansen eller på lokalsykehusene. Nøkkelen for få de nye teknologiene til å spille på lag med oss og pasientene er sikker tilgang til robuste høyhastighets kommunikasjonsløsninger. Derfor er det svært spennende å teste ut mulighetene 5G kan gi for oss på Kongsberg sykehus.

Vil gjøre lokalsykehusene bærekraftigeSelv om verdien av å være nær der folk bor er stor, så er det i dag vanskelig å få tilgang til spesialister og tyngdekraften drar oss inn mot de store sykehusene. Det trenger ikke å være slik. Ny teknologi og teknologiske nyvinninger vil trolig endre måten vi ser på lokalsykehusene i nær fremtid. Vårt mål er at Kongsberg skal bli Norges smarteste lokalsykehus, og vi håper vi kan teste ut mulighetene med diagnostisering over 5G i høstens pilot. Vi tror at ny teknologi og kommunikasjonsløsninger som 5G kan være med på å gjøre lokalsykehusene bærekraftige for fremtiden.

Eksempler på livreddende diagnostisering


Vi ser for oss at ultralydundersøkelser eller hjerte-ekkografi kan være undersøkelser man kan få utført her på sykehuset, mens spesialistene deltar via videolink fra et annet sykehus. Et annet eksempel er at ambulanse kan utstyres med en CTmaskin (Computer Tomography) som setter sammen et bilde på grunnlag av en serie gjennomlysninger av kroppen. Bildene kan sendes fortløpende til en spesialist som kan avdekke om pasienten har blodpropp i hjernen som muliggjør behandling direkte i ambulansen. Slik kan dyrebare minutter spares og liv reddes.

Gjør helsesjekken hjemme


Et scenario er at robotkirurgi som i dag gjøres av kirurger som styrer roboten noen meter fra pasienten, også kan utføres fra mye lenger avstander – grunnet lav forsinkelse og pålitelig overføring. Mulighetene som nå åpner seg opp kan kanskje være vanskelige å forestille seg.

agledal-kongsberg-stn-18-750x400 Stein Are Agledal, klinikkdirektør Kongsberg sykehus, Vestre Viken HF,

Men for pasientene handler det om å gjøre livet bedre der de er. Hjemmemonitorering gir pasienter muligheter til enkelt å foreta egne målinger som sendes til lege, uten at man trenger å reise til et sykehus. Teknologien i dag er så enkel og brukervennlig at det ikke trenger å være så vanskelig. Vi skal i alle fall gjøre vårt for at Kongsberg sykehus skal ligge helt i front på å ta i bruk ny teknologi.

Kongsberg sykehus er en klinikk innen Vestre Viken
Helseforetak som leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 500.000 innbyggere i 26 kommuner. Vestre Viken HF består av Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu.

Kongsberg blir Norges første 5G-pilot


Kongsberg blir den første byen hvor Telenor skal teste 5G-teknologi, i tett samarbeid med gode partnere. Selvkjørende busser, droner, nødkommunikasjon og e-helse er noen av bruksområdene som kan bli aktuelt å teste.

Deltakerne i piloten er i første omgang Telenor, Kongsberg Kommune, Applied Autonomy og Kongsberg Innovasjon.

Flere aktører vil ha mulighet for å koble seg på etter hvert.

På Kongsberg vil vi teste ut helt konkrete operasjoner og teknologier som skal styres via 5G-nettet. Testeksemplene vi planlegger i første omgang er en selvkjørende buss som skal få et dedikert 5G-nett fra togstasjonen til industriparken (se egen artikkel).

Kongsberg er langt fremme med innovasjonsarbeid knyttet til teknologi, derfor er det naturlig at dette skjer akkurat her – med masse spennende bruksområder for 5G som kan utforskes, som også gir nye muligheter for innovasjonsvirksomheten i området.

Piloten viser også viktigheten av å tenke partnerskap for utbygging og utvikling av 5G-teknologiens bruksområder, der telebransje, industri og næringsliv, innovasjonsmiljøer og myndigheter går sammen.

Plan for 5G-pilot på Kongsberg


 1. Første halvår 2018: Planlegge avtalte pilotprosjekter
 2. Andre halvår 2018 – første halvår 2019:
  Gjennomføre pilotprosjekter
 3. Andre halvår 2019: Oppsummere læringen fra pilotprosjektene


Noen aktuelle bruksområder for 5G er:


 • Autonome kjøretøy
 • Droner
 • AR/VR
 • Nødkommunikasjon
 • eHelse
 • Bredbåndstjenester til private og bedrifter