Telenor Status Teknologi-Norge Den teknologiske framtiden byr på utallige muligheter for en enklere og mer underholdende hverdag. Dette innebærer også store personvernsutfordringer i årene som kommer.

Utfordrende muligheter i digitalsamfunnet

Den teknologiske framtiden byr på utallige muligheter for en enklere og mer underholdende hverdag. Dette innebærer også store personvernsutfordringer i årene som kommer.
Personvernombud Anders Holt

Personvernombud, Anders Holt.

Bruker du mobilen til å surfe på nett eller til å ringe, vil du også legge igjen personopplysninger. Foruten å se hvem du er og hvilke IP-adresser du besøker, røper mobiltelefonen lokasjonsdata om hvor du befinner deg til hvilken tid. Det er nødvendig for at nettet skal fungere. Teleselskaper i Norge er underlagt en konsesjon fra Datatilsynet som regulerer behandling av personopplysninger, dette arbeider Personvernombud, Anders Holt med i Telenor.
- Mobilkunder i Norge kan føle seg trygge på at personopplysningene ivaretas. I tillegg til personopplysningsloven er vi underlagt Ekomloven (red.adm lov om elektronisk kommunikasjon). Det finnes mange muligheter til å gjøre tjenester mer nyttige, morsomme og attraktive, men dette vil alltid gjøres på lovlig måte, og med tillatelse og samtykke fra kundene våre, sier Holt.
Med IP-TV-tjenester er det for eksempel fullt mulig å se en film halvveis ferdig hjemme i stuen, for å så fortsette avspillingen via et nettbrett på bussen. Samtidig er en som regel nødt til å utlevere personlig informasjon for å få slike tjenestetilganger.
- Lagringsmetoden som brukes ved denne teknologien innebærer at man har informasjon om hvilken film du så på, om du så på TV, nettbrett eller data, når du så filmen og hvor du var i avspillingen. Dette er personopplysninger, og disse må man ha for å kunne hente opp filmen fra et annet sted du begynte å se den. Tjenesten blir bedre, men samtidig kan denne informasjonen være sensitiv for noen kunder å oppgi. Derfor ber vi om tillatelse, sier Holt.
- Tredjepartsselskaper må signere kontrakter og sikkerhetsregulering slik at behandlingen av personopplysninger er sikker nok, sier Holt og understreker at også forbrukere bør være observante når de gir samtykke til tjenester.
- Den teknologiske utviklingen går fortere enn det de fleste greier å følge med på. Som kunder er vi ofte raskt ute med å signere avtaler ved nye kjøp. I noen tilfeller kan kontraktene være tettpakket med et tungt språk som gjør innholdet vanskelig å forstå. Derfor er det viktig å være bevisst på hva du signerer, enten det er en avtale med etteleselskap, om du signerer en konto på sosiale medier eller dersom du kjøper en applikasjon på telefonen din.

Samarbeider med staten

Stillingen som Personvernombud innebærer en dobbeltrolle. Holt har en fot i Telenors norske heleide selskaper hvor han har et overordnet ansvar for behandling av personopplysninger, og en fot i Datatilsynet hvor han fungerer som kontaktperson.
- Ved endring av behandling av personopplysninger fungerer jeg som et mellomledd, selskapene underretter meg og jeg kan informere Datatilsynet ved behov. En del av stillingen innebærer rådgivning før aktiviteter og prosjekter iverksettes slik at ingenting går galt. Det er viktig for oss som selskap at alt er juridisk korrekt, og at vi har gode tekniske og organisatoriske rutiner, sier Holt.
Hvordan bruker dere personopplysninger i Telenor?
- Vi har en telekonsesjon som regulerer hva vi har lov til å bruke personopplysninger til. Den sier at vi har lov til å bruke personopplysninger til å fakturere kunden, levere selve tjenesten og til å administrere kundeforholdet. Ved bruk av personopplysninger på andre områder kreves enten samtykke fra kunden, eventuelt hjemmel i annen lov, som f.eks Ekomloven eller Sikkerhetsloven. Telenor kan for eksempel ikke bruke personopplysninger til å sende reklame basert på hvor telefonen din er med mindre du har gitt samtykke. Men, på den andre siden kan selskapet sende automatiske informasjonsmeldinger.
- Hvis vi ser at en kunde bruker mye mobildata og befinner seg i et område hvor tjenesten for dette er nede vil vi kunne sende en informasjonsmelding. Da bruker vi personopplysninger for å gi kundene våre informasjon relatert til tjenesten, som er lov. Dette kan være en gråsone hvor teleselskaper hele tiden må passe på å opptre korrekt, understreker Holt, og legger til at etikk og sikkerhet topper agendaen i Telenor.
- Telenor jobber kontinuerlig for å sikre dine personopplysninger på best mulig måte.