Den mobile gevinsten

4G Tale

Mobilteknologi har virkninger på dagens verdensøkonomi, i tillegg effektiviseres arbeidsforholdene i Norge. Dette har blant andre NAV Hedmark merket.

En av kommunikasjonsdirektørens viktigste oppgaver er å ha tett kontakt med media, både på sms og mail.

– Som tidligere journalist vet jeg at det alltid haster når media er på tråden. Deadline er som regel i løpet av få timer. For å gi god service må jeg være tilgjengelig og svare raskt. Da er det veldig greit å ha mail på mobiltelefonen, slik at jeg kan sjekke saker i egen organisasjon før jeg svarer media, sier Dalsegg.

Hun understreker at denne fleksibiliteten er svært viktig for å kunne gjøre en god jobb.

– Det spiller ingen roller hvor jeg oppholder meg geografisk. Jeg kan jobbe hjemmefra, i bilen på vei til og fra jobb og arrangementer, og når jeg er på aktiviteter utenfor kontoret. Dette er særdeles viktig for at jeg skal ha en produktiv arbeidshverdag, sier Dalsegg.


ung2_750x400

Sparer tid, penger og miljø ved å bruke videokonferanser

Hos Nav Hedmark benyttes videokonferanser nesten hver dag til møter og styringsdialoger med NAV-kontorene i det langstrakte fylket.
– Tidligere reiste vi på besøk til NAV-kontorene i de 22 kommunene, fra Os i Østerdalen i nord til Eidskog i sør. Nå bruker vi videokonferanser til mange av disse møtene. Alle NAVkontor i kommunene har installert slik utstyr, og i fylkesadministrasjonen har vi videokonferanseutstyr på flere kontorer. Dette er effektivt, besparende både på tid og økonomi, sier Dalsegg.

Et godt eksempel

NAV Hedmarks bruk av mobilteknologi er representativ for mange statlige bedrifter. Staten har som mål at mye skal løses via slik teknologi i fremtiden.Nordmenn har lenge ligget på toppen av mobilforbruk i Europa. Ifølge SSB hadde 98 prosent av Norges befolkning over 18 år egen mobiltelefon i 2014, av disse utgjør 80 prosent smarttelefoner. I 2009 stod telekommunikasjon for om lag to prosent av den samlede verdiskapningen, bruttonasjonalproduktet (BNP), for Norge. I tillegg til å virke direkte inn på norsk økonomi har mobilteknologi forbedret kommunikasjon, sosial inkludering og økonomisk aktivitet og produktivitet i sektorer som jordbruk, helse, utdanning og finans.

Offentlig sektor oppdateres

Salgsdirektør i Telenor Business Norge, Jan Georg Larsen forteller at etterspørselen etter fiberløsninger er høy i offentlig sektor. Han ser klare gevinster ved uavhengig teknologi.
- Ved å bruke mobil, nettbrett eller datamaskin til å utveksle dokumenter og video letter arbeidet betraktelig. En kan sitte hvor som helst og være like delaktig i møtevirksomheten som ved fysisk opp-møte. Video vil bli en forutsetning da det er mye mer effektivt og sparer reisetid, sier Larsen.
Telenor tilbyr blant annet tjenesten Samordnet Kommunikasjon, som integrerer telefon, videokonferanse, chat og skjermdeling i en felles løsning med Microsoft Lync.

Økt fleksibilitet i arbeidslivet

Norsk arbeidsliv har forandret seg, og flere bryter ut av det tradisjonelle åtte til fire-mønsteret. Flere av de store bedriftene leder an med fleksible arbeidsdager for de ansatte. 56 prosent av norske bedrifter tilbyr data- og kommunikasjonsløsninger som gjør at de ansatte kan jobbe fra flere steder enn på arbeidsplassen, viser en undersøkelse blant 2000 toppledere utført av Perduco for Telenor Norge. Hele 77 prosent av de ansatte sier at de har epost på mobil, mens 71 prosent svarer at de har mobilt bredbånd. I tillegg viser tall fra SSB at åtte prosent av befolkningen i aldersgruppen 16-74 kun bruker mobilt bredbånd for tilknytning til internett hjemme.